אאא

למרות השעשוע, נזכירכם שאין להשליך אל עבר החיות שום חפץ ובוודאי שלא סיגריות דולקות או כבויות.