אאא

ועדת השרים לרגולציה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו אשרה היום (שני) את עקרונות החוק שיחול במים הכלכליים של מדינת ישראל. החוק יעניק ודאות רבה למשקיעים ולחברות זרות, בנוגע לרגולציה שחלה בתחום המים הכלכליים.
ההחלטה תוגש לאישור ועדת שרים לחקיקה ותובא להצבעה בכנסת. בהחלטה הוכרעה המחלוקת האחרונה באשר להיבטים הסביבתיים של תכנון ורישוי בעומק הים.

ההכרעה תביא לסביבה רגולטורית ודאית ויעילה יותר, מעודדת השקעות, במיוחד עבור משקיעים וחברות זרות אשר מעוניינות להשתלב במשק הישראלי.

חקיקת החוק התעכבה במשך שנים ארוכות בעקבות מחלוקות בין משרדי הממשלה ולכן הוחלט להביאו בפני ועדת השרים לרגולציה במטרה להכריע במחלוקות האחרונות שנותרו, ולאפשר את קידום החוק.

עד היום, ובניגוד למדינות אחרות, מדינת ישראל טרם הסדירה באופן מלא את המצב המשפטי באשר למים הכלכליים והדבר יצר אי בהירות באשר לחוק הישראלי החל באזורים אלה, באשר לסמכויות רבות כגון שיטור, חוקי עבודה, הגבלים עסקיים, ייבוא וייצוא, הגירה, מיסוי, בריאות ועוד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר עם אישור ועדת השרים: "לאחרונה התברכנו במשאבי טבע, אבל התברכנו לצערנו גם ברגולציה מאוד מכבידה. המחלוקות הרגולטוריות מעכבות את פיתוח שדות הגז, שזה אינטרס מרכזי, ואפילו אסטרטגי לישראל, ולכן ועדת השרים הזאת נועדה לסלק את המחלוקות האלה ולאפשר פיתוח מואץ של השדות".