אאא

בימים האחרונים התעוררה סערה גדולה בקרב אדמו"רים, רבנים ראשי מערכות כשרות, משווקים ובעלי חנויות כמו גם ציבור ענק של אברכים ובני תורה, בסוגיית היחס הראוי לעופות מסוג 'בראקל' המצוי בעיקר בטורקיה ואשר נוצרו חילוקי דעות סביב כשרותו מאחר שלדעת רבנים ופוסקים נוצר חשש שלא קיים לגביו "מסורת" של כשרות.

בוועד הכשרות של העדה החרדית הכשירו את העופות מסוג זה והבהירו כי מדובר בתרנגול שאין עמו שום בעיה אולם אמש (ראשון) התקיים דיון מעמיק ומקיף בראשותו של הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שם נשמעו דעות לכאן ולכאן ולא יצאו עדיין בהכרעה ברורה.

עוף הבראקל
עוף הבראקל
הגדלה

הערב חושף 'כיכר השבת' כי בית דין מיוחד של בתי הדין בבני ברק בראשות ראב"ד בד"צ בני ברק הגר"ש רוזנברג, והגרמ"ש קליין דיין בית דינו של מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל והגרמ"מ לובין פסקו לאור עדויות של שוחטים יראי שמיים וידועים כי העופות מסוג זה כשרים לחלוטין וכי ניתן לאכלם ללא כל פקפוק וחשש, זאת מאחר ובמשך שנים רבות אוכלים אותם בכל ריכוזי ציבור שומרי הכשרות.

ל'כיכר השבת' נודע כי לבית הדין הגיעו שלושת השוחטים הידועים הרב דב דסקל מויז'ניץ, הרב שניאור זלמן טאבאק מסאטמר והרב רפאל עשור.

בבית הדין הם העידו כי שנים רבות שוחטים את זן בראקל והם עופות עם מסורת שהיו רגילים לשחוט אותם גם בארץ וגם בחוץ לארץ ואכן בית הדין קיבלו את עדותם ופסקו להתיר את אכילת העופות מסוג זה.