אאא

בשיחתו הקבועה של מרן הגר"ג אדלשטיין המתקיימת מידי שבוע בביתו לבחורים ואברכים מישיבת פוניבז' ואברכי הכולל המתקיימת גם בימי בין הזמנים  התייחס הגר"ג אדלשטיין לחובה לנהוג גם בימי המנוחה על פי דרך התורה, כשהוא תוקף את הליכת בחורי ישיבה לצימרים.

הבוקר (ו') מתפרסם בעיתון 'יתד נאמן' דברים שנשא בשיחה בעניין חובת בין הזמנים וההתנהגות בהם.

בדבריו, התריע ראש הישיבה מפני התופעה המסוכנת של הליכת בחורים לבדם לצימרים, כשהם אינם עם בני משפחתם, תוך סכנות רוחניות גדולות רח"ל.

"שמעתי שיש דבר הנקרא צימרים שהוא דבר מסוכן מאוד לבחורים שנוסעים שם לבדם, והוא פיקוח נפש רוחני ומצויים שם כל מיני יצרי הרע שסכנתם מרובה וצריכים לדעת להיזהר מזה. בבין הזמנים צריכים מנוחה כל אחד לפי כוחותיו, אבל שלא תהיה פריקת עול תורה", אמר הגר"ג אדלשטיין.

הרב התייחס גם לנושא לימוד התורה בבין הזמנים, "יש כאלה שחושבים שאם עוסקים התורה בימי בין הזמנים זה לפני משורת הדין וכאילו שעושים זאת בהתנדבות אבל באמת בין הזמנים אינו זמן של פטור מתורה וחיוב לימוד תורה קיים תמיד בבין הזמנים כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה ולא נאמר חוץ מבין הזמנים וצריכים שתיהיה המנוחה על פי התורה לצורך התורה ולא בדרך של פריקת עול