אאא

נציגי הנהלת בנק מזרחי טפחות ונציגי ארגון העובדים חתמו לפנות בוקר (ד') על מזכר הבנות המעגן את ההסכמות שאליהן הגיעו במהלך המשא ומתן. בכך הגיעה לסיומה השביתה בבנק שנמשכה כשבועיים.

הצדדים ימשיכו לדון בנושאים נוספים במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו חתימה על הסכם כולל עד ל-12 בספטמבר.

הצדדים סיכמו בינתיים על מתווה הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2021-2016, שמבטיח תוספות שכר משמעותיות לכלל העובדים. במסגרת העלאת השכר סוכם, כי יבוטל מנגנון ההשלמה לשכר מינימום הקיים כיום בבנק, ובמקום זאת שכר העובדים שקיבלו השלמה יועלה כך שלא יהיה צורך בהשלמה זו.

מחלוקת מרכזית בין הצדדים הייתה התעקשות ההנהלה לשמור על "שקט תעשייתי" במסגרת שנות ההסכם. הוועד התנגד בתחילה, אך בסופו של דבר הסכים.

עוד נקבע כי גם במקרה בו מזרחי טפחות ירכוש את בנק אגוד (עסקה שנמצאת כיום על הפרק), עובדי הבנק יירתמו לביצוע המיזוג ולא ידרשו תמורה אישית עבורו. כמו כן, הושגו הסכמות בנושא להפעלת תוכנית הפרישה מרצון וכן הסכמות לכך שלא יהיו פיטורים על רקע כלכלי - סעיפים אלה במתכונת דומה להסכם שנחתם ב-2006.

סוגיה נוספת שעמדה במחלוקת היא התשלום לעובדים בגין ימי השביתה, סעיף שההנהלה התנגדה לו. הצדדים הגיעו לפשרה ולפיה 60% מהשכר המתייחס לימי השביתה ינוכו ממצבת ימי החופשה של העובדים ששבתו. השאר ינוכה משכרם באופן פרוס עד לסוף 2017. עוד הסכימו הצדדים, כי מנהלי התחומים והמדורים יזכו לתוספת ניהול ייחודית של 5%.

בעקבות החתימה על ההסכם יקבלו העובדים מענק חתימה בדמות שתי משכורות שישולמו בארבעה תשלומים (כל אחד של חצי משכורת) ב-4 השנים הקרובות מה שיכסה בפועל את ההפסדים של ימי השביתה. הצדדים גם הסכימו, כי תוספת ותק (טייס אוטומטי) של כל העובדים שייקלטו בבנק החל ממועד חתימת הסכם השכר תוגבל ל-3% (במקום 4% כיום) והמרווח בין מדרגה למדרגה יהיה אחת ל-7 שנים (במקום 5). ישנם עוד מספר נושאים שנותרו פתוחים, והצדדים סיכמו לקיים שיחות בחודש הקרוב לפתירתם.

"זו בשורה משמחת לבנק, לעובדיו וללקוחותיו. ההסכם החדש ישפר משמעותית את שכרם של עובדי הבנק שלהם יש חלק מרכזי בהצלחתו לאורך כל השנים האחרונות. ההבנות שהושגו יאפשרו לבנק לעמוד ביעדיו העסקיים, להמשיך לצמוח ולשגשג ולהיערך באופן ראוי לאתגרים העתידיים של עולם הבנקאות", נמסר בהודעה המשותפת של מנכ"ל הבנק אלדד פרשר ויו"ר הוועד דניאל דהן.