אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים והעומד בראש בד"צ 'בני ציון', התייחס בימים האחרונים לסערת עוף ה'בראקל' ובסדרת תשובות הוא פסק כי לבני עדות המזרח יש מסורת באכילת העוף ולכן מדובר בעוף כשר.

כזכור, לפני מספר ימים נחשפה ב"כיכר השבת" פסיקתו של אב"ד 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד בנושא, שאסר את עוף ה'בראקל' לאכילה, והצטרף בכך לדעתו של ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך.

הגרב"צ מוצפי מנגד, כאמור, נשאל: "הגר"מ שטרנבוך הורה שבמצב הנוכחי אין לנו מסורת להכשיר את עוף הבראקל ולכן לעת עתה אסור לאוכלו וכמבואר בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' מ"ה) שבלא מסורת ברורה דינו כעוף טמא", ובתשובתו כתב: "לא זכיתי להבין דברי כת"ר. הידעת שתרנגול ההודו הרבה יותר חמור לאשכנזים, כי מקורו ממכסיקו ולא היתה עליו שום מסורת".

"עד שכמה מגדולי אשכנז התירוהו ועיין בשו״ת דרכי תשובה ובשו"ת מי באר, והיום כולם אוכלים אותו ללא שאלות. ואילו התרנגול שהזכרת הוא ידוע ומפורסם ברוב ארצות המזרח ויש עליו מסורת".

עוף ה'בראקל' על שולחנו של הגר''מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
עוף ה'בראקל' על שולחנו של הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

על שאלה נוספת בה נכתב לו כי "הרב לנדא עשה ביקור פתע ופסק עוף הבראקל עוף טמא ופסק שוחט ששוחט את העוף הזה מאכיל נבילות וטריפות מה עושים לא יודעים למי להקשיב", ענה הרב מוצפי: "אני חושב שהשבתי על השאלה, ואתה ברוך השם מבין בקריאה היטב. וכי כך פוסקים הלכות יש מאה רבנים גדולים שחושבים אחרת. ואצל הספרדים כן הייתה מסורת. ומדוע נותנים הכשר על תרנגול הנקרא הודו שאין עליו שום מסורת?...", וסיים: "אני בזה חותם את סידרת התשובות בנידון".

שוחטים מדברים על עוף ה'בראקל' (צילום: באדיבות המצלם)

בפסיקתו מצטרף הגרב"צ מוצפי לזו של דיינים מבתי הדין של מרן הגר"נ קרליץ ו'זכרון מאיר' בבני ברק שכזכור התירו את העוף.

בתוך כך, ראב"ד בני ברק הגאון רבי משה יהודא לייב לנדא שיגר מכתב לאדמו"ר מהר"א מסאטמר שכזכור התחבט בסוגיה, בו הוא פוסק כי עוף ה'בראקל' אינו כשר. במכתבו פירט רבה של בני ברק: "אנו שאין אנו בקיאין בעופות הטמאים המפורשים בתורה ובשמותיהן אין אנו אוכלים עוף אלא במסורת.

פסיקתו של רבה של בני ברק
פסיקתו של רבה של בני ברק

"הכתוב בקונטרס מסורת העופות, כי אמנם העוף 'ברקאל' אין לו מסורת ואין שום עדות של מסורת עליו אלא שהוא התרנגול הפשוט שאכלו בכל תפוצות ישראל, אינו מקובל כלל, כאשר שוחטים אינם יודעים ואינם מכירים את העוף ששחטו בכל תפוצות ישראל. דברים אלו הם נגד יסוד אמונתנו שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת".

הרב לנדא מוסיף וכותב בין השאר: "העוף המכונה 'ברקאל' שהביאו לכאן ולארה"ב ולצרפת איננו יודעים על מסורת. להיפך, אנו יודעים שהיה מטיל ביצים שהם כד וכד והוא סימן טומאה. אנו יודעים שהגויים, כמסיח לפי תומו לפני 173 שנים - הרבה שנים לפני שהוקמה החברה של גוים 'נאמנים' ששומרת על העוף מהכלאה ועל סמך דבריהם הביאו העופות - כבר כינו אותו 'ברקאל החדש' בגלל שהכליאו בו עוף טמא כנ"ל".