אאא

לצד שורת מחנות הקיץ שמפעילה חב"ד ברחבי הארץ, לילדי החסידות ומקורביה, קעמפ אחד סגור רק לילדי השלוחים והוא נערך בקמפוס בנחלים זו השנה ה-12. 

הילדים, הגדלים במשפחות שלוחי חב"ד, ולמעשה הם בעצמם משתתפים בפעילות מחוץ לשעות הלימודים, מכונים גם 'חיילי צבאות השם', כפי שכינה זאת כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל. מסיבה זו, הז'רגון בקעמפ נלקח מהעולם הצבאי. כך, הילדים מכונים 'חיילים', המדריכים 'מפקדים' והאחראים 'גנרלים'. המשימות 'פקודות' וספירת הילדים 'מסדר'. 

אופי הקעמפ מותאם לילדי השלוחים והוא עוסק בעולמם הייחודי, שכולו נתינה וסיוע לכל יהודי, על פי מורשת הרבי מליובאוויטש. 

רגע מסורתי בקעמפ, הינו התמונה הקבוצתית. פעם בשנה מתכנסים השלוחים הצעירים ומתרכזים בתמונה מיוחדת, אחותה-הצעירה של התמונה המסורתית בחזית מרכז חב"ד העולמי "770" בכינוס השלוחים העולמי. המנון-השנה של הקעמפ מתאר את הרגעים המיוחדים של התמונה, ואת חלקו של כל שליח-צעיר במערך השליחות.

בקעמפ, המאורגן על ידי צעירי אגודת חב"ד, מושקעת מחשבה רבה. "הילדים האלה הם בו זמנית דור ההווה ודור העתיד של היכולת להביא יהדות במאור פנים לכל שכבות האוכלוסייה", הסביר הרב יוסף יצחק אהרונוב, "מגיל אפס הם מתחנכים על הוויתור העצמי לטובת האחר, כפי שהם רואים מהוריהם בכל יום. במחנה הם מתגבשים ומתמקצעים עוד יותר".