אאא

בשעות הצהריים (ראשון) ייערך כינוס של ראשי הישיבות מטעם 'ועד הישיבות' במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן וזאת ביוזמתו של ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין.

גורמים בכירים ועסקנים המעורים בנעשה בעולם הישיבות בתקופה האחרונה אומרים כי לאחר מאמצים מרובים שהושקעו על ידי נציגי הציבור החרדי בכנסת שנועצו ברבני ועד הישיבות, אושרו התקנות החדשות של חוק שחרור בני הישיבות מהגיוס, שהחזיר את המצב של ההסדר לשחרור בני הישיבות לקדמותו, כפי שהיה נהוג כל השנים על פי מה שהושג בימי הקמת המדינה, לפי הוראות והנחיות גדולי הדור הקודם ובראשם הגרא"ז מלצר זצ"ל נשיא הוועד באותם השנים, כשבסעיפים רבים אף הושגו שינויים משמעותים לטובה.

יחד עם זאת, לאחרונה פורסם על מיזם חדש לתועלת תלמידי הישיבות מבית 'ועד הישיבות', בהקמת מערך של "ממונים" בכל ישיבה וישיבה, כאשר בכל ישיבה ימונה מטעם ראש הישיבה איש צוות שיהיה אחראי בכל הנוגע להסדרת מעמדם מול שלטונות הצבא, בתיאום ותוך קשר רציף עם 'ועד הישיבות', כשבכך תקל הדרך להעברת מידע פרטני או למציאת פתרון לכל בעיה המתעוררת מבעוד מועד, ולליווי והכוונה באופן אישי של כל תלמיד.

במהלך הכינוס האמור של ראשי הישיבות מכלל החוגים והעדות, במעונו של הגר"ש כהן, שיתקיים ערב תחילת זמן 'אלול' בעולם הישיבות, יעלו הנושאים הללו מותוך מטרה לחיזוק לפעילותם של ראשי הועד השוקדים ועומדים על משמרם של בני הישיבות.