אאא
ביום חמישי האחרון ציינו בחסידות סאטמאר את היארצייט של הרבי ה'ויואל משה', בטיש ענק במסגרתו לאור קריאת האדמו״ר לפתוח וועד הצלה שישמש כארגון גג לכל משרדי וארגוני הצלה שנלחמים נגד גזירת הגיוס (מהם יש עכשיו כ-15 משרדים שונים). הוועד ישמש כבסיס תמיכה לכל הארגונים הללו, ולכן החליטו על פתיחת מגבית ענק ביומא דהילולא.

שיאו של המעמד היה נאומו של האדמו״ר מהר״י מסאטמר, שדרש באריכות אודות "גזירות וניסיונות הדור, ובפרט הגזירות הנוראות בארץ". הרבי הזכיר ש"לכל אחינו בני ישראל החרדים בארה״ק יש להם דין שבויים, מכיון שהם שבויים תחת ממשלת הרשעה, וכל מה שאנחנו עושים למענם הוא בגדר פדיון שבויים".

כמו כן, הזכיר האדמו"ר את "הגזירות הנוראות נגד החינוך הטהור" ובישר שמחר (ערב שבת) יחלקו על ידי המפעל ״שקל הטהור״ מיליוני דולרים לכל המוסדות על טהרת הקודש.

האדמו״ר דרש אודות גזירת הגיוס שכולל עכשיו כבר גיוס בנים ובנות רח״ל לצבא השמד. וטען כי בעצם כל כוונת הראשי ורשעי המדינה שהציבור החרדי ייטמע ויתערב עם הרחוב החילוני, הן ע״י לימודי אקדמיה והן ע״י הגיוס לצבא.

האדמו״ר שלח רמז עבה לכל אלו שחושבים שע״י ישיבות וועדות בכנסת שמאשימים אותו ואת חסידות סאטמר בניהול המאבק נגד הגזירה הוא יפסיק בפעולותיו, ״אנחנו עומדים במלחמה נגד מדינה שמפזרת מיליארדים דולרים להעביר את זממם הרע ולהתבולל את הציבור החרדי במישרין ובעיקופין, אבל אני מבטיח שלא נפחיד ולא נרתע, הציבור פה ישלח בעזרת ה׳ מיליונים דולרים ללחום נגד כל הגזירות שלהם״.