אאא

מכעיס ומקומם: מסורבת גט המתמודדת כבר 17 שנה עם בעלה שנמצא בכלא אך מתעקש שלא לגרשה למרות כל הסנקציות קיבלה לאחרונה דרישת חוב ארנונה מעיריית ירושלים של 90 אלף שקל בשל חובות הארנונה של הבעל המעגן ממנו העירייה לא הצליחה להוציא את הכסף.

"לפני כמה ימים קיבלתי הודעה מעיריית ירושלים על חוב של כ־90 אלף שקל בגין ארנונה שלא שולמה בעבור שני נכסים הרשומים על שם בן זוגי מאיר, שכבר מעל 17 שנה אני נאבקת בו בשביל להשיג גט", סיפרה צביה גורודצקי ל"ידיעות אחרונות". "זה פשוט אבסורד. אני נאבקת איתו שייתן לי להשתחרר ועכשיו מושת עליי חוב שכזה. אם לא יימצא לזה פתרון אאלץ כנראה לעזוב את הבית שבו אני גרה. זה חוב שאני לא יכולה לעמוד בו".

מדובר במהלך אולי חוקי של העירייה, אך חסר רגישות באופן מצמרר. סיפורה של גורדוצקי מעורר את הצורך לקבוע גם מעמד חוקי לנשים במצבה, כזה שבית הדין יוכל לקבוע שהיא אינה נושאת באחריות הכלכלית של הבעל המעגן וודאי שאינה צריכה לשלם את חובותיו. 

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה ל'ידיעות אחרונות' כי "העירייה עשתה את כל המאמצים על מנת להגיע להסדר עם הגב' גורודצקי מתוך הבנה והתחשבות במצבה. העירייה אף הציעה הצעת פשרה מרחיקת לכת להסדרת החובות שנצברו לאורך זמן במספר רב של נכסים ועומדים על סך של כ-196 אלף שקל".

"לאור נסיבות היווצרות החוב ולפנים משורת הדין, החליטו באגף שומה וגבייה להפחית את החוב כך שיעמוד על סך של 69,744 שקל ולהסדיר פריסה של החוב עד 36 תשלומים, ללא הפרשי ריבית והצמדה נוספים למשך תקופת ההסדר. יצוין כי ההחלטה כפופה לאישור הממונה על המחוז במשרד הפנים, ואגף שומה וגבייה יעביר את המלצתו. יחד עם זאת העירייה בוחנת האם ניתן לסייע לגברת בדרכים נוספות".