אאא

בישיבת "מרכז הרב" בירושלים נמסרה בסוף השבוע האחרון, שיחה נדירה מאת הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי ירושלים ומגדולי תלמידיו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

הרב בן ציון קוק הוא נכדו של אחיו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שיום היארצייט שלו חל ביום שישי ג' באלול.

במהלך השיחה השמיע הרב דברי התעוררות מתוך משנתו של הגראי"ה קוק זצ"ל יחד עם סיפורים ששמע ממקור ראשון.

השיחה נמסרה במסגרת "משמר הקדושים", המתקיים מידי יום חמישי בחצות הלילה, לעילוי נשמת תלמידי הישיבה שנרצחו בפיגוע הנוראי בישיבה.