אאא

בערב ראש חודש אלול יצא גאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס כמנהגו מידי שנה ועשה את דרכו למערת המכפלה בחברון ולקבר רחל לתפילה על הכלל והפרט.

היות והגר"מ גרוס ביקש להגיע לקברי הצדיקים קודם שעת חצות נסע נהגו ר' יואל פרץ במהירות בדרך, וחלף בטעות ברמזור כתום בעת שהתחלף לאדום.

שוטר שנקלע למקום עצר את הרכב של הגאב"ד וביקש מנהג את הרישיונות.

הנהג התנצל והסביר כי המסמכים הרלוונטים נמצאים בתא הכפפות ויש לבקש מהרב לצאת מהרכב כדי שיוכל להוציאם.

"אני לא מטריח את הרב להפסיק מלימודו", אמר פרץ לשוטר, "אם אתה רוצה תבקש אתה מכבוד הרב".

השוטר ניגש לחלון של הרב אך להפתעת הנוכחים כאשר ראה במי מדובר הוא ביקש ברכה ועזב ללא רישום הדו"ח, תוך שהוא מבקש מהנהג לשים לב להבא ומסביר כי "לולי היה זה הרב גרוס, היית מקבל קנס".