אאא

במעונו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי נערך אמש (ראשון) מעמד מיוחד לרגל הוצאת ספרו של הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, "משכיל לדוד" - ב' חלקים.

במעמד השתתפו הגרי"מ לאו, הגר"י רלבג, הגרח"פ ברמן, הגר"ב וייסבקר, הגר"א כהנמן, חבר ביה"ד הגדול הגר"נ בן שמעון, חבר ביה"ד הגדול הגר"ש בן שמעון, הדיין הגאון רבי יעקב כץ, הדיין הגאון רבי יעקב פרבשטיין, הגר"ש מחפוד, הנגידים ר' מוטי זוננפלד והרב פלוק, הרב רפי מנת ועוד.

קודם למעמד נכנס הרב לאו למעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, העניק להם את ספריו החדשים והתברך להמשך סעייתא דשמיא.