אאא

בית הדין הרבני האזורי בירושלים החליט בימים האחרונים שלא לסדר גט לבני זוג, עד שיבוטל סעיף מרכזי בהסכם ממון שנערך בין בני הזוג ומחייב את הבעל בדמי מזונות בסך 10,000 ש"ח לחודש עד למתן גט, זאת למרות שאושר כפסק דין בבית המשפט למשפחה.

מדובר בבני זוג שערכו ביניהם הסכם ממון שאושר כפסק דין בבית המשפט לענייני משפחה ובו נאמר בין השאר "לא ייתן האיש גט תוך 120 יום מיום דרישת האישה, יהיה האיש חייב לשלם מזונות לאישה בסך של 10,000 שקלים לחודש מיום דרישתה לגירושין ועד שייתן גט בפועל, וזאת מבלי קשר להכנסתה של האישה מהעבודה, מנכסים או מכל מקור שהוא".

חברי בית הדין הרבני האזורי בירושלים הרב אוריאל לביא – אב"ד, הרב שלמה תם והרב דוד מלכא החליטו כי "בהסכם יש מרכיב שיש בו משום כפייה על גירושין, ולכן לא ניתן יהיה לזמן את הצדדים לסידור גט כל עוד סעיף זה בתוקף".

בפסק דין ארוך ומנומק קבע בית הדין: "בית הדין לא יוכל לאפשר לצדדים להתגרש אף בהסכמה, כל עוד עומד בתוקפו סעיף המחייב את הבעל בתשלום של 10,000 שקלים בחודש למילוי חובתו במזונות אשתו, ולחילופין לא יוכל לאשר לצדדים להתגרש אף בהסכמה כל עוד עומד בתוקפו סעיף המחייב את הבעל בקנס עקב סירובו לתת גט.

"לפיכך כל עוד לא ניתנה החלטה שהבעל חייב בתשלום 10,000 שקל לחודש למילוי חובתו במזונות אשתו על פי הדין האישי, ולחילופין בהיעדר פסיקה לכפיית הבעל בגירושין – הגט ייחשב כגט מעושה שלא כדין ולא יהיה אפשר לסדר גט. לאור האמור על הצדדים להגיש לבית הדין הסכם חתום ולפיו הסעיף הנ"ל מבוטל וחסר תוקף. לאחר אישור ההסכם לא תהיה עוד מניעה לזמנם לסידור הגט".

בבתי הדין מציינים כי: "חברי בית הדין הרבני בירושלים הרב אוריאל לביא, הרב שלמה תם והרב דוד מלכא העבירו בפסק דינם מסר ואמירה לעורכי הדין ולשופטי בתי המשפט למשפחה להימנע מאישור סעיפים בהסכמי ממון הנוגדים את ההלכה ועלולים לגרום לקשיים בעריכת הגירושין שהם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני".