מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל  (צילום: Olivier Fitoussi /FLASH90)
אאא

במסגרת העתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, "מסתמכות" נשות הכותל על פסק של מרן פוסק הדור הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, לפיו נשים יכולות לקרוא במגילה ולהוציא ידי חובה את הגברים. ביום חמישי הקרוב צפוי בג"צ לדון בעתירה שהוגשה בנושא. 

למרות הניסיון של נשות הכותל להציג את פסיקתו של מרן כתומכת בדרכן, מתברר כי דעתו של מרן הייתה חד משמעית נגד אותן נשים, שהוגדרו על ידו כ"טיפשות".

כידוע, במוצאי שבתות מרן הגר"ע יוסף נהג למסור את השיעור השבועי, שבו היה מעניק התייחסות לנושאים שעל סדר היום. במוצאי שבת בחודש חשוון תש"ע, התייחס מרן הרב עובדיה יוסף לנשות הכותל ותקף אותן בחריפות.

מרן פתח את דבריו ואמר: "תרגום יונתן בן עוזיאל אומר: "לא יהיה כלי גבר על אשה". אסור לאשה להניח תפילין, זה 'כלי גבר'. אם היא מנחת תפילין יש לה עבירה שלא יהיה כלי גבר על אשה!... היא צריכה להיות עם דברים שמיוחדים לה אבל דבר שהוא כלי גבר, כמו תפילין שהם כלי גבר".

"לכן אמרו שנשים יכולות לעשות מצוות עשה כמו גבר, לקחת לולב, מה יש בזה? לשבת בסוכה זו מצוה שהזמן גרמא [ונשים פטורות]. לשמוע שופר – יכולה לעשות. אבל תפילין? לא יהיה כלי גבר על אשה. זה לא... וכן מצוות טלית, איפה כתוב? "וראיתם אותו", זה משהו שהוא יהיה ביום. בלילה זה לא זמן ציצית, ממילא נשים לא לובשות ציצית, כי זה כלי גבר על אשה".

בשלב הזה מרן עבר לתקןף את נשות הכותל ואמר: "לכן אלה, שהן הטיפשות האלה שבאות אל הכותל המערבי, נשים, לובשות טלית ובאות מתפללות, זה לא, זה חרפה, זה לא מצווה... אלה שוטים אלה. בשביל להראות שיוויון, שאיש - כמו אשה. הם לא מתכוונים לשם שמים, לשם מצווה. צריך להוקיע אותם, לזרוק אותם. מתחכמות על רבותינו".