אאא

בית המשפט בדיז'ון שבצרפת פסק כי מוטלת חובה על בתי הספר לספק ארוחות כשרות עבור התלמידים היהודים והמוסלמים.

פסיקת בית המשפט בנושא הגיעה לאחר שבית ספר בחבל בורגונדי החליט שלא לספק ארוחות כשרות עבור החניכים היהודים והמוסלמים ובכך פגע על פי השופטים בזכויות האדם.

ההחלטה של בית הספר התקבלה בשנת 2015 ובתגובה פנתה הליגה המוסלמית להגנה המשפטית לבית המשפט ועתרה נגד ההחלטה שלפיהם מהווה הפרה בוטה של זכויות האדם של אותם תלמידים שלא אוכלים מזון שאיננו כשר.

בתביעה כתב הארגון כי "ההחלטה לא להציע מזון כשר לתלמידים הנזקקים לכך היא בלתי חוקית, מפלה, ומהווה הפרה של חופש המצפון והדת".

בית המשפט קיבל את עמדת העותרים וחייב כאמור את בתי הספר לספק מזון כשר, והוסיפו כי ההחלטה נעשתה משיקולים של זכויות אדם ולא משיקולים דתיים.

בהחלטה, כתב השופט כי "אינני מעוניין בשיקולים דתיים, אולם ההחלטה של העירייה שלא לספק תחליפים לארוחות הלא כשרות, שגורמת לכך שתלמידים מוסלמים רבים נותרו ללא ארוחה, אינה עולה בקנה אחד עם רוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות ילדים החל משנת 1984 העירייה סיפקה מזון כשר ללא שום בעיה עד הפסקתו בשנת 2015".

בעקבות ההחלטה אמר ג'יל פלטרט ראש עיריית סור-סון מטעם מפלגת הימין "לה רפובליקה" כי יערער על ההחלטה.

לדבריו: "ההחלטה שלי נבעה מהצורך לקיים את עיקרון החילוניות של הרפובליקה הצרפתית, ולכן הפסקתי להציע חלופות לארוחות הכוללות חזיר. פסיקת בית המשפט מגיעה רק ימים ספורים לפני תחילת שנת הלימודים, זה יהיה בלתי אפשרי עבור העירייה לשנות את שיטת שירות המזון כעת".