אאא

בימים אלו סיימו בקהילות סאטמר ברחבי העולם את מסכת פסחים שנלמדת במסגרת חבורת "יסודי התורה" בקהילה, וברחבי העולם התקיימו סיומים לשמחת לומדי החבורה.

המעמד המרכזי בעיר קרית יואל נערך בראשות האדמו"ר מסאטמר, באולמי בית רחל פרדייס בעיר.

פטרון החבורה: הנגיד ר' עקיבא הערש קליין קיבל מהאדמו"ר שי מיוחד.