אאא

פסק הלכה שפורסם בימים אלו על ידי מרכז ההוראה והלכה לשכת הפוסקים מביא את הכרעתו של הגאון רבי צבי ובר, חבר בד"צ 'שארית ישראל' ותלמיד מובהק למרן הגרי"ש אלישיב זיע"א הקובע כי עופות הבארקל כשרים למהדרין אך בד בבד גם העופות הרגילים כשרים לכתחילה.

בדיון שהיה בלשכתו של הרב אברהם בויאר מחשובי הרבנים הליטאיים בביתר עילית הובהר כי הגר"צ ובר פוסק בשמו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כי הטיעון של רבה של בני ברק הגרמי"ל לנדא אודות הרגליים המפוסקות אינו רלוונטי מאחר ועופות אלו כשרים לכתחילה.

בכרוז שפרסמו נכתב: "כיוון שהתרבו השואלים בנידון העופות מזן עוף הבראקל הנפוץ לאחרונה ויש שמערערים על זה נתבקשתי להודיע כי ישבנו עם מו"ר הגאון הגדול רבי צבי וובר חבר הבד"ץ שארית ישראל ומראשי רבני מרכז ההוראה וההלכה "לשכת הפוסקים" ביתר עילית ואמר לנו דעתו דעת תורה כי העופות האלו כשרים לאכילה למהדרין בלי שום פקפוק".

עוד נכתב כי "וכן העיד בשם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על עוף שרגליו מפוסקות בצורה שונה וביטל טענה זו". בכרוז התווספה הדגשה כי "גם העופות הרגילים הם כשרים למהדרין והוא עצמו נוהג לאכול עופות אלו".

פסק ההלכה של הרב ובר מצטרף לרבנים נוספים שהתירו את עוף הבראקל, בהם הגרמ"ש קליין, הגר"ש רוזנברג, הגר"מ לובין והגר"מ מאזוז.

מנגד, ישנם רבנים רבים שאסרו את העוף, בהם כ"ק האדמו"ר מסאטמר, הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא וראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך.