אאא

מני נפתלי, העד המרכזי נגד שרה נתניהו בפרשת מעונות ראש הממשלה, קיבל היום (ראשון) מהפרקליטות עדכון בדבר מעמדו המשפטי בפרשה, ולפיו היא מתייחסת אליו כפי שמחשיבים עדי מדינה.

עו"ד דניאל ויטמן, פרקליט מחוז ירושלים, מגולל את הרגע להחלטה. לדבריו, בפברואר 2015 נפתלי הגיע למשטרה וביקש למסור את המידע בתמורה לאי הפללה, ואף אמר לשוטרים כי הוא היה מעורב באירועים שלגביהם הוא מבקש למסור מידע, ולכן הוא מבקש חסינות.

נפתלי הבהיר לשוטרים באיזה נושאים מדובר והצהיר כי יפרט את הדברים בתמורה לחסינות מפני הפללה עצמית, מתאר הפרקליט. עם קבלת אישורם של פרקליט המדינה והיועץ המשפטי דאז, הובטח לנפתלי כי כל מה שימסור לא ישמש נגדו.

 

"בפתח כל הודעה ישנה חתימה של נפתלי. בשני מקרים, שאותם תיעד תנ"צ אפרים ברכה ז"ל, הודיע נפתלי כי הוא רוצה להסיר את הכפפות והוא רוצה להיות עד מדינה ולהעביר חומרים לכלי התקשורת", כותב הפרקליט.

לדבריו, לאחר שברכה הודיע לנפתלי כי המידע שימסור לא יפליל אותו הוא התבטא: "עכשיו זה עד מדינה".

את הדברים כתב ויטמן במכתב שנשלח לעורך דינו של נפתלי, לוליק אסל. יצויין, כי פרקליטו השני של אב הבית לשעבר, עו"ד דניאל חקלאי, מכחיש את הקביעה ומתעקש כי מרשו אינו עד מדינה.