אאא

הפרקליטות מאשימה היום (שני) תושב בני ברק במעשים רבים של סחיטה באיומים כלפי פעילים של כתות כפרניות ברחבי ישראל.

בכתב האישום נטען, כי "בהזדמנויות שונות, גמלה בליבו של הנאשם ההחלטה לפעול כלפי הקהילה הרפורמית וכן כלפי אישים אתאיסטים".

"הנאשם פעל לקבלת פרטים על מקום מגוריהם של המתלוננים באמצעות האינטרנט או באמצעות תוכנת "אגרון" – תוכנה ובה נתונים ממרשם האוכלוסין של מדינת ישראל, אותה הוריד הנאשם למחשבו. כמו כן, וידא הנאשם את נכונות הכתובת באמצעות סיור הכנה במקום מגוריהם, כתב מכתבי סחיטה במחשבו ורכש צבע וסכין, הכל לצורך מימוש תכניותיו להטיל אימה על המתלוננים".

הפרקליטות הוסיפה: "במסגרת פעולותיו הגיע הנאשם לכתובות אותן אסף, הותיר למתלוננים מכתב המורה להם להפסיק את פעולתם ולחזור בתשובה שאם לא כן יפגעו קשות. הנאשם נהג לכתוב מכתב זה בלשון רבים וזאת על מנת להותיר את הרושם כי הוא פועל כקבוצה ובכך להגביר את הטלת האימה על המתלוננים".

"למכתבים הללו צירף הנאשם סכין וכן ריסס כתובות גרפיטי באותיות קידוש לבנה בבניין בו פועלים או מתגוררים המתלוננים או בסמוך לכך".

הנאשם בבית המשפט, היום (צילום: Hadas Parush/Flash90)
הנאשם בבית המשפט, היום (צילום: Hadas Parush/Flash90)

הנאשם ריסס, בין היתר, את הכתובת "תהילים פרק קל"ט – פסוקים כא' – כב'". ציטוט שמפנה לפסוקים מהתנ"ך ובהם האמרות: "הלוא משנאיך ה' אשנא; ובתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים; לאויבים היו לי". עוד ריסס הנאשם, בין היתר, את הכתובת "רמב"ם הלכות תשובה ג הלכה יד'", כשהוא מפנה להלכה של הרמב"ם העוסקת באלו שאין להם חלק בעולם הבא אלא אם "שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה".

העובדות המתוארות בפירוט בכתב האישום, הן כי בבוקר ה-30 ביונואר 2014 הגיע הנאשם ל "בית שמואלי", מבנה ברעננה המשמש את הקהילה הרפורמית "רענן", כשהוא מחזיק במכלי התזה של צבע. הנאשם ריסס על קירות הבניין הפונה לרחוב את הכתובות הבאות: "תהילים פסוק –כא-כב פרק- קלט","רמב"ם הלכות – תשובה פרק ג' הלכה יד" וציור של מגן דוד.

כמו כן, ב-29 למאי 2014 החליט הנאשם לפעול נגד דן בונה - שחיבר ספר כפירה, וזאת במטרה לגרום למתלונן לחדול מפעולותיו. הנאשם איתר את כתובתו של המתלונן בתל אביב וימים ספורים לאחר מכן הוא נסע לכתובתו.

עוד קודם לכן הוא כתב מכתב המורה למתלונן להפסיק את כל פעילותו "הכפרנית אפיקורסית" בה הוא לוקח חלק "ספרים, כנסים, הרצאות, מאמרים וכדומה, חברות בארגונים, וכל דבר אחר הקשור להנחלת אתאיזם ברבים בה אתה משתתף". כמו כן, כתב הנאשם במכתב המלצות למתלונן כיצד עליו לפעול כדי לחזור בתשובה.

בהמשך מכתב זה איים הנאשם על המתלונן מספר פעמים בפגיעה בחייו ובגופו וזאת אם לא יפסיק את פעולותיו וכתב, בין היתר: "...דע לך באם תמשיך במעשי הרצח כפי שאתה עושה עתה גם שלך יבוא במהרה", וכן "...דע לך ואתה מכולם יודע את העוצמה של אנשים כמונו. אנו מסוגלים גם למעשה ההמשך באם יהיה נצרך, קרי הריגתך, באם לא תבוא לידי הפסק גמור של מעשיך נגד ד' יתברך והשמדת עמו ישראל".

עם המכתב הזה הוא הגיע בלילה לביתו של הכופר, ואף הצטייד בסכין חדה ובמכלי ריסוס צבע. הוא הניח את הסכין עליה ריסס את המשפט "הרמבם הלכות תשובה פרק ג-הלכה י"ד", יחד עם המכתב, בתיבת הדואר של המתלונן, ריסס על דלת ביתו של המתלונן מגן דוד וכתב בצבע על הקירות הפנימיים של הבניין את הכתובות הבאות: "תהילים פרק קלט פסוק כא-כב" וכן "רמבם הלכות תשובה ג, הלכה יד".

בהמשך, התקשר הנאשם למתלונן מטלפון ציבורי ברעננה, שאל אותו אם בכוונתו להשתתף בכנס של "ארגון האתאיסטים הישראלי", וכן שאל את המתלונן אם הטיב את דרכיו. המתלונן ענה לנאשם כי המכתב הלחיץ אותו מאוד והוא אינו פעיל עוד בתחום וביקש את רחמיו של הנאשם.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

בהמשך הוא התקשר למתלונן מטלפון ציבורי ברחוב הרב שך בבני ברק, והורה לו לומר לתקשורת, כאשר תיצור איתו קשר, שקיבל איומים, אך לא איום ברצח. הנאשם אמר למתלונן כי התנהלות זו יכולה להוות עבורו תיקון.

בעקבות איומו של הנאשם, מתוך חשש לחייו ולפגיעה בו, הפסיק המתלונן את פעילותו וביטל הרצאות וכנסים בהם אמור היה להשתתף שעסקו בספרו או באתאיזם. כמו כן, עבר המתלונן לדירה אחרת ושינה את מספר הטלפון שלו. כמו כן, כתוצאה ממעשי הנאשם סבל המתלונן מנדודי שינה וחשש להלך באופן חופשי ברחוב.

(צילום: ידיעות אחרונות)
(צילום: ידיעות אחרונות)

במקרה נוסף, ב-26 לפברואר 2015, החליט הנאשם לפעול נגד יניר תירוש, מנכ"ל עמותת "ארגון האתאיסטים הישראלי" ומארגן כנסים, וזאת במטרה לגרום למתלונן לחדול מפעולותיו.

הוא איתר את כתובתו של המתלונן בתל אביב, וימים ספורים לאחר מכן נסע לכתובת זו. שאיתר ווידא כי המתלונן אכן מתגורר באותה כתובת. גם באירוע זה כתב קודם לכן הנאשם מכתב המורה למתלונן להפסיק את כל פעילותו "הכופרנית אפיקורסית" בה הוא לוקח חלק ב"מאמרים, אתרי אינטרנט, כנסים הרצאות וכדומה, חברות בארגונים וכל דבר שקשור להנחלת אתאיזם ברבים בה אתה משתתף", כדבריו.

כמו כן, כתב הנאשם במכתב המלצות למתלונן כיצד עליו לפעול כדי לשנות את עמדותיו האתאיסטיות ולחזור בתשובה. בהמשך המכתב, איים הנאשם על המתלונן כי אם הוא לא ימנע ממעשיו יפעלו בכל דרך לעצור אותו: "דע שאתה בוחר על דעת עצמך להפקיר את גורלך ועתידך. אם אתה מעוניין להיות קדוש מעונה בדתך אדם שמוכן לוותר על הכל בשל אמונתו החולה והיוקדת המשך להפיץ את הרעל והמוות שאתה מפיץ. הדבר לא יאחר לבוא...". עוד כתב הנאשם במכתב הסחיטה כי על המתלונן להעביר עותק מהמכתב ואת אותה אזהרה בדיוק למשה דוברמן ואלעד לאור אשר השתתפו בכנס של אתאיסטים.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

במכתב הוא איים על משה דוברמן שאם לא ימחק מהרשת סרטי כפירה שיצר, הוא יהיה נתון בסיכון ממשי. עוד איים הנאשם בפגיעה בבני משפחתו של משה דוברמן. בנוסף, איים הנאשם באותו מכתב סחיטה על אלעד לאור שאם לא ימחק אתר כפירה, "יכנס למסלול שיוביל אותו למחוזות של סבל קשים מאוד". בנוסף למכתב סחיטה זה, כתב הנאשם מכתב ליושבי הבניין כי המתלונן הוא "רוצח ממש" וכי קיבל אזהרה להפסיק את הפצת האתאיזם והכפירה בעם ישראל. במכתב הורה הנאשם לדיירי הבנין להוקיע מקרבם את המתלונן אם ימשיך במעשיו וכן איים כי כל מגע עימו יביא עליהם "רעה גדולה מאוד".

עם מכתבים אלו, סכין בעלת להב חד ומכלי ריסוס בצבע, הגיע הנאשם לבית בתל אביב, שם ריסס את הכתובת "רמבם הלכות תשובה ג הלכה יד" על הסכין והניח אותה יחד עם מכתב הסחיטה בסמוך לדלת ביתו של המתלונן בקומה השנייה. הוא אף ריסס בקומת הקרקע על קירות הבניין את הכתובת "אתאיסטים לא-בארץ היהודים" ומול קיר זה ציור של מגן דוד. בקומה השנייה ריסס הנאשם את הכתובות "רמבם תשובה ג-יד'", "תהילים קלט כא כב", "מחיית עמלק", "אתאיסטים - לא בארץ היהודים". כמו כן, פיזר הנאשם בתיבות הדואר ועל רצפת הבניין את המכתב ליושבי הבניין.

בעקבות איומו של הנאשם, מתוך חשש לחייו ולפגיעה בו, הפסיק המתלונן את פעילותו בארגון האתאיסטים הישראלי אותו ניהל, הפחית באופן ניכר את התבטאויותיו ברשתות החברתיות, ועבר להתגורר בדירה אחרת.

מקרה נוסף מתואר כך בכתב האישום: ב-26 לפברואר 2015 החליט הנאשם לפעול נגד פרופ' יעקב מלכין - מייסד, מרצה ומנהל אקדמי של מכון להכשרת "רבנים" חילונים ומחבר ספרים ומאמרים כפרניים רבים, במטרה לגרום למתלונן לחדול מפעולותיו. הנאשם איתר את כתובתו של המתלונן בירושלים, ואף נסע לשם כדי לוודא שזהו אכן ביתו.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

מספר ימים לפני כן, כתב הנאשם מכתב המורה למתלונן להפסיק את כל פעילותו "האתאיסטית כופרנית" בה הוא לוקח חלק ובכלל זה "ספרים, מאמרים, העמדת תלמידים, הרצאות וכדומה, חברות בארגונים, וכל דבר אחר הקשור להנחלת כפירה ברבים בה אתה משתתף", לשון המכתב. כמו כן, כתב הנאשם במכתב המלצות למתלונן כיצד עליו לפעול כדי לשנות את עמדותיו האתאיסטיות ולחזור בתשובה. בהמשך המכתב איים הנאשם על המתלונן כי אם הוא לא ימנע ממעשיו יפעלו בכל דרך לעצור אותו: "דע שאתה בוחר על דעת עצמך להפקיר את גורלך ועתידך... האזהרה כאן אינה סרק, היא נאמרת ברצינות גמורה ומוחלטת וקח אותה ככזו... איננו רוצים להגיע למצב עגום וקשה זה...".

"בהמשך המכתב, ועל מנת להטיל אימה, צירף הנאשם סקירה של כל פעולותיו כלפי גורמים שונים בזרם האתאיסטי והרפורמי כמפורט בכתב אישום זה לעיל, לרבות תמונת המתעדות אותם מעשים", כותבת הפרקליטות.

בנוסף למכתב הסחיטה, כתב הנאשם מכתב ליושבי הרחוב בו גר הפרופ', בו כתב כי המתלונן הוא "רוצח ממש" וכי קיבל אזהרה להפסיק את הפצת הכפירה שלו בעם ישראל. במכתב מורה הנאשם לדיירי הרחוב להוקיע את המתלונן אם ימשיך במעשיו וכי כל עד לא יעשה כן מגע עימו יפגע בהם.

לאחר מכן, הוא הגיע לשם בלילה כשהוא מחזיק במכתבים הללו, בסכין בעלת להב חד ובמכלי ריסוס צבע - איתם ריסס את המלים "שמות טז יד'- טז" ואת המלים "תהילים קלט כא כב" על הסכין, אותה הדביק יחד עם מכתב האיום על זמזם שער הכניסה לחצר של המתלונן. על קיר החצר הוא ריסס את הכתובת "מחיית עמלק" ועל הדלת של הכניסה לחצר ריסס ציור של מגן דוד. בנוסף, ריסס הנאשם את המלים "תהילים – קלט כא – כב" בחומה מול הכניסה לביתו של המתלונן, ופיזר בתיבות הדואר בבתים ברחוב ועל הרצפה את המכתב ליושבי הרחוב.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

כאמור, גם בכירי התנועות הרפורמיות היו על הכוונת של תושב בני ברק, הנאשם היום. בכתב האישום מתואר, כי ב-24 לנובמבר 2016 החליט הנאשם לפעול נגד ענת הופמן יו"ר ארגון "נשות הכותל" ומנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה; ריק ג'יקובס נשיא האיחוד ליהדות רפורמית בצפון אמריקה וגלעד קריב מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל, וזאת במטרה לגרום למתלוננים לחדול מפעולותיהם.

הנאשם כתב שלושה מכתבים בעלי נוסח דומה לכל אחד מהמתלוננים, בהם הוא מזהיר אותם לחדול מכל מעשיהם, להתפטר מתפקידם או לעזוב את הארץ, שאם לא כן ימצאו עצמם "במצב רע להחריד". בין היתר איים הנאשם במכתביו כי "...כאן ילחמו אתכם בחרב ודם ולא במילים ונאומים...". עוד הוסיף הנאשם, כי בעקבות מכתבי הסחיטה שנשלחו לדן בונה ויניר תירוש הם הפסיקו את מעשיהם ואיים כי כאשר "הם" יגיעו לביתו הפרטי של כל אחד המתלוננים אז ..."הדין יהיה יותר חמור ממה שהתרחש כאן...".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

בנוסף, ציין הנאשם במכתב כי זו הפעם השנייה ש"הם" תוקפים מבנה זה, ובפעם הבאה הוא יעלה בלהבות. בהמשך המכתב צירף הנאשם סקירה של כל פעולותיו המפורטות בכתב אישום זה לעיל, לרבות תמונות המתעדות את אותם מעשים. בנוסף למכתב האיום, כתב הנאשם מכתב ליושבי האזור, בו כתב כי ברחוב קיים "...שיקוץ מכוער של הכת הרפורמית שהובילה לשואה בעם היהודי בגולה" וכי הראשים של הקהילה הרפורמית קיבלו אזהרה ועל יושבי האזור להפיץ את מעשי הנאשם כפי שפורטו במכתב.

בשלב זה הצטייד הנאשם בסכין בעלת להב משונן חד, בנזין ובמכלי ריסוס צבע, ואיתם הגיע למבנה של הרפורמים ברעננה, שם הניח את מכתבי הסחיטה בשביל הכניסה, יחד עם הסכין עליה כתב "רמבם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד' הלכה ו' " וכן "תהילים קלט כא כב".

בנוסף הצית הנאשם כמות קטנה של בנזין על קיר שביל הכניסה בסמוך למכתבי הסחיטה וגרם לסימני פיח על הקיר. כמו כן, ריסס הנאשם על קירות המבנה הפונות לכביש במקום את המשפטים הבאים: "עובדיה א' פס' יח ו כא" "לעולם אין השכינה זזה מכותל מערב" "תהילים קלט כא כב" וכן ציור של מגן דוד. לאחר מכן הוא פיזר בבתים הסמוכים את המכתב לתושבי האזור.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)

הנאשם לא הסתפק ביעדים הללו, ומכתב האישום עולה כי אף םעל באופן דומה נגד פעילי שמאל בולטים: "עובר ליום 22.8.17, החליט הנאשם לפעול נגד ארגון "שוברים שתיקה", על מנת להפסיק את פעילות הארגון. בהתאם להחלטתו, אסף הנאשם מידע באינטרנט על ראשי הארגון ופעילים נוספים וכן הוציא מתוך תוכנת "אגרון" פרטים אישיים של כ- 42 פעילי הארגון, וזאת במטרה לפעול בדרך שתוארה כאמור לעיל בכתב האישום ובמטרה להטיל אימה על פעילי הארגון על מנת להניאם מפעילותם. לאחר מכן הוא הצטייד בבנזין וזאת במטרה להצית חלק מקיר הבניין של הארגון, כל זאת על מנת להטיל אימה כדי שיפסיקו מפעולתם", מסיים כתב האישום את פירוט המקרים בגינם מועמד לדין תושב בני ברק ששמו עדיין אסור בפרסום.

(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)
(צילום: Hadas Parush/Flash90)