- על-פי חוק אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון, כאשר יש לה וותק של ששה חודשים ומעלה במקום העבודה. פיטורים אלו אסורים מכל סיבה שהיא, גם אם הם נעשים לא על רקע ההריון אלא ממניעים אחרים. האפשרות היחידה שבה המעסיק יוכל לפטר אישה בהריון תהיה רק אם יקבל על כך אישור מיוחד משר התמ"ת, לאחר שיוכיח כמובן, שקיימת סיבה אחרת שמצדיקה את הפיטורים.

מעסיק שעבר על חוק זה יאלץ לשלם לעובדת פיצויים גבוהים ומשכורת למשך כל התקופה עד מספר חודשים לאחר סיום חופשת הלידה.

חשוב לציין שחוק זה תקף לגבי כל תקופת ההריון, מתחילתו ועד סופו, וגם לאחר מכן במשך כל חופשת הלידה, גם אם העובדת האריכה את חופשתה ללא תשלום, ובנוסף במשך 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה.

- על-פי חוק זה, חל איסור גם על הרעת תנאים, מכל סוג שהיא, של אשה בהריון. עובדת שצברה וותק של חצי שנה ומעלה במקום עבודתה, החוק אוסר על המעסיק לפגוע במשרתה ולקצץ בשעות העבודה או במשכורת שלה במשך כל חודשי ההריון, ועד 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה.

- נוסף לכך, על פי 'חוק הזדמנויות שוות' אין להפלות אשה עקב הריון. מתוקף חוק זה, חל איסור על המעסיק לפטר עובדת או לפגוע בהיקף המשרה שלה, אפילו במקרה שאין לה כלל וותק במקום העבודה - אם הסיבה לכך היא ההריון. בדומה לכך, חל איסור להימנע מהעסקת עובדת חדשה, אם הסירוב לקבלתה נובע מההריון וכך גם אסורה כל אפליה אחרת שנגרמת עקב הריון.

שלא יימנעו ממך כל מה שמגיע לך בחופשת לידה (אילוסטרציה: shutterstock)שלא יימנעו ממך כל מה שמגיע לך בחופשת לידה (אילוסטרציה: shutterstock)

- החל מהחודש החמישי, אם האישה הודיעה למעסיק שהיא בהריון, אסור להעביד אותה שעות נוספות. במקרה שהעובדת כן מעוניינת להוסיף שעות עבודה, יהיה עליה להצהיר בכתב שהיא מסכימה לכך, ובמקרים מסוימים אף לספק מכתב רפואי מתאים המאשר לה לעבוד בזמנים אלו, ורק אז יהיה מותר למעסיק לתת לה לעבוד שעות נוספות.

כמו כן, עובדת בהריון או אחרי לידה שנאלצת לעבוד עבודות לילה, יכולה להודיע למעסיק בכתב כי אינה מסכימה לכך, ויהיה אסור לו על-פי החוק להעסיק אותה בשעות אלו.

- אשה בהריון זכאית להיעדר מעבודתה עקב בדיקות וטיפולים הקשורים להריון, מבלי לפגוע בשכרה ולא על חשבון ימי מחלה. כל היעדרות לצורך ביצוע בדיקת דם או בדיקה אחרת הקשורה להריון, וכן לצורך טיפול, או ביקור שגרתי אצל הרופא - תהיה על חשבון המעסיק.

מזל טוב. עכשיו את חסינה מפיטורין לתקופה הקרובה (shutterstock.com)מזל טוב. עכשיו את חסינה מפיטורין לתקופה הקרובה (shutterstock.com)

העובדת צריכה לשם כך לקבל מהרופא או מכל מזכירה במרפאה, בבית החולים או בקופת החולים, אישור בכתב על ביקור במרפאה המדווח על משך זמן הביקור. אשה שעובדת במשרה מלאה, או לכל הפחות מעל ארבע שעות ביום - זכאית לקבל שכר מהמעסיק עבור 40 שעות הריון.

אשה שעובדת עד ארבע שעות ביום זכאית לקבל 20 שעות הריון.

- אשה שנאלצת להיעדר מעבודתה בזמן ההריון למשך 30 יום ומעלה בשל מצב רפואי שמסכן את העובר או את עצמה, זכאית לקבל 'גמלת שמירת הריון' מביטוח לאומי. העובדת תוכל לקבל זאת בתנאי ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי לפחות עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים האחרונים, וכמובן בתנאי שיש בידה מסמכים רפואיים הממליצים על הפסקת עבודתה בתקופה זו.

עקב אובדן ההכנסה, יעניק לה המוסד לביטוח לאומי עבור ימים אלו פיצוי כספי בסכום השווה לממוצע השכר שלה במקום העבודה. בנוסף לכך, תקופה זו תחשב לעובדת כהמשך לצבירת הוותק במקום עבודתה לצורך תנאים סוציאליים. כמו כן, גם במקרה של הריון ללא סיכון, אסור להעסיק אישה בעבודה בה היא חשופה לחומרים מסוכנים או בחשיפה ממושכת למקור חום.

המעסיק רשאי למצוא לה עבודה חלופית למשך תקופת ההריון, אך במקרה שאין לו אפשרות לכך, האישה זכאית לקבל תגמולי שמירת הריון מהביטוח הלאומי.

- אשה שילדה בבית חולים בארץ, זכאית לקבל מהמדינה מענק לידה. בלידה ראשונה יהיה המענק גבוה יותר, וכן בכל לידה מרובת עוברים.

- אורך חופשת הלידה המינימאלי כיום הוא 14 שבועות. בזמן זה יש איסור מוחלט להעסיק את העובדת. מתוך ארבעה עשר שבועות אלו של חופשת הלידה רשאית העובדת לקחת לפי רצונה, עד שבעה שבועות לפני תאריך הלידה המשוער והשאר לאחר הלידה.

תקופה זו משולמת במלואה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, לעובדת ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי לפחות עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים האחרונים או 15 מתוך 22 החודשים האחרונים שלפני הלידה.

יכול להיות שמגיע לך פיצוי כספי. שווה לבדוק את הזכויות (צילום: shutterstock)יכול להיות שמגיע לך פיצוי כספי. שווה לבדוק את הזכויות (צילום: shutterstock)

דמי הלידה שתקבל העובדת עבור החופשה יחושבו על-פי ממוצע שכרה בשלושת החודשים המלאים האחרונים שבהם עבדה לפני הלידה. בנסיבות מיוחדות, כגון: אשפוז האם או הילד לאחר הלידה, או לידת פג או תאומים וכד' - ניתן להאריך את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה מביטוח לאומי גם עבור תקופת ההארכה.

אשה שעבדה למעלה מחצי שנה לפני הלידה באותו מקום עבודה והחלו להפריש עבורה תשלומים לקופות גמל ופנסיה, חובה על המעסיק להמשיך להפריש תשלומים אלו במשך כל התקופה שנעדרת עקב הלידה. לאחר שעברו 6 השבועות הראשונים של החופשה, רשאית העובדת לוותר על חלק מהחופשה לטובת בעלה, כדי שיוכל גם הוא לקבל חופשת לידה, ולקחת במקומה את ימי החופשה האלו מעבודתו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

- אשה שיש לה וותק של שנה ומעלה במקום עבודתה זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום, בנוסף על חופשת הלידה הבסיסית. העובדת יכולה להאריך כרצונה את חופשת הלידה, או לצאת לחופשה ללא תשלום עד שנה לאחר הלידה, למשך תקופה שלא תעלה על רבע מתקופת הוותק שלה במקום העבודה. במשך כל זמן היעדרותה ישמרו לה כל הזכויות התלויות בוותק במקום העבודה.

גם אבא יכול לצאת לחופשת לידה על פי החוק (shutterstock)גם אבא יכול לצאת לחופשת לידה על פי החוק (shutterstock)

- אשה שעובדת במשרה מלאה תקבל בכל יום שעת הנקה, על חשבון אחת משעות העבודה. העובדת תעבוד בכל יום שעה אחת פחות ותוכל לנצל זמן זה לשאיבה, לצאת להניק את התינוק, או לכל מטרה אחרת, כמובן מבלי לפגוע בשכרה.

זכות זו קיימת למשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה הבסיסית, כך יוצא שעובדת שהאריכה את חופשת הלידה ללא תשלום מפסידה את זכאותה לשעת הנקה בימים בהם היא נעדרת. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שבהם ניתנת שעת ההנקה גם לתקופה ממושכת יותר.

- אשה שמתפטרת מעבודתה לשם טיפול בתינוק שעדיין לא מלאו לו תשעה חודשים, זכאית לקבל פיצויי פיטורים. במקרה כזה ייחשב סכום הפיצויים המגיעים לעובדת, באופן שווה לסכום הפיצויים להם זכאי עובד שפוטר מהעבודה בניגוד לרצונו, על-ידי המעסיק. כלומר, משכורת של חודש בעבור כל שנת וותק במקום העבודה.

]]>