עד עלות השחר/ רות בוארון

מילים לחן וביצוע / רות בוארון
עיבוד הפקה/ דני סיון
צילום / לירז אשרוב
בימוי/ לירז אשרוב, רות בוארון

ולדוד כנור תלוי מעל למיטתו
בהגיע חצות הליל חצות בארמונו
נשבה בו רוח צפונית קלה
נפנפה במיתריו
זעו חרש מיתרים כינור נגן שיריו

פזמון:
עד עלות השחר
עלות השחר זמירות ומזמורים
עד עלות השחר
עלות השחר תפילות וניגונים
עד עלות השחר ממעמקים
עד עלות השחר שמע ישראל ה אחד

אז יקום דוד מיד שפך הוא את נפשו
בשירות ובזמירות עלתה היא רינתו
אל רבון העולמים עם רינת הכוכבים
יחד עד עלות השחר

פזמון:
עד עלות השחר
עלות השחר זמירות ומזמורים
עד עלות השחר
עלות השחר תפילות וניגונים
עד עלות השחר ממעמקים
עד עלות השחר שמע ישראל ה אחד

כינור דוד ומיתריו

חצות לילה אקום להודות לך
חצות לילה אקום להודות לך

עד עלות השחר ממעמקים
עד עלות השחר שמע ישראל ה אחד

אקום להודות לך

מתוך הקליפ, רות שרה בשדה שיבולים (צילום: צילומסך)מתוך הקליפ, רות שרה בשדה שיבולים (צילום: צילומסך)]]>