שמירת הריון היא הסכמה של המדינה לתמוך כלכלית באישה הרה אשר מצבה הבריאותי אינה מאפשר לה לעבוד יותר, אם בגלל סיבוכי הריון או בגלל תנאי עבודתה המסכנים את האישה או את עוברה. אישה בשמירת הריון מצווה לנוח ולהימנע ממאמץ.

לא כל קושי בהריון מצדיק מתן שמירת הריון וצריכים להתקיים גורמי סיכון ברורים לאם ולעובר על מנת שתומלץ שמירה. לא פעם הנושא מעורר מתחים ותסכול ביחסי רופא-מטופלת, בשל אי הבנה של הקריטריונים והסיבות המובילים להחלטה על זכאות לשמירת הריון.

לכן, ננסה להציג כאן כמה מן השיקולים המובילים להחלטה בדבר הצורך בשמירת הריון והסבר כיצד יש להיערך להגשת הבקשה בביטוח הלאומי.

מהם המצבים שבהם ממליצים רופאים על שמירת הריון?

בעיות מילדותיות

שליית פתח, אירועים חוזרים של צירים מוקדמים, לידה מוקדמת מאיימת, קיצור צוואר הרחם או אי-ספיקת צוואר הרחם המחייבת תפר צווארי, לחץ דם גבוה שאינו מאוזן ומצריך טיפול תרופתי וביקורות תכופות.

מצבים בריאותיים של האם שאינם קשורים בהכרח בהריון פריצת דיסק/ים בעמוד שדרה המוחמרת בהריון, בעיה לבבית כהפרעות קצב או היצרות מסתמי הלב שהתופעות שלהן מוחמרות במהלך ההריון.

במקרים אלו יופנו הנשים לייעוץ נוסף אצל הרופאים המקצועיים, על מנת לקבל את חוות דעתם לגבי המאמץ המותר להן והאם יש צורך בשמירת הריון.

תנאי העבודה

לעתים עבודתה של האישה יכולה להוות גורם סיכון בפני עצמו. עבודה פיזית קשה, למשל, יכולה להוות בעיה לאישה עם קיצור צוואר הרחם. במקרים אלו, במיוחד הגבוליים, רצוי לערב גם רופא תעסוקתי שיסייע בקביעת מידת המאמץ ועומס העבודה האפשרי לנשים אלו.

רוב העבודות אינן מהוות סיכון ואינן דורשות שמירת הריון. מאמץ של גננת, למשל, שפעמים רבות צריכה להחזיק ילדים על הידיים אינו מהווה שום בעיה. לעומת זאת עבודה מאומצת מאוד, דוגמת עבודת בניין או עבודות עפר, אינן מומלצות בהריון.

גם עבודות שכרוכות בקרינה אינן מומלצות, בעיקר בשליש הראשון של ההריון. במקרה זה יש להתמגן ולהימנע מחשיפה לקרינה.

ראוי לציין כי לא תמיד הריון שנחשב "יקר", דוגמת הריון לאחר טיפולי פוריות, מהווה סיבה לשמירת הריון. הריון כזה שאינו מלווה בבעיות מילדותיות או אמהיות נוספות אינו מהווה הצדקה לשמירת הריון.

כך גם לגבי הפלות חוזרות שלא נגרמו מגורם המגביל את פעילות האם או אירוע בודד של צירים מוקדמים.

מה עושים אחרי שרופא הנשים ממליץ על שמירת הריון?

מילוי טפסים
יש צורך בשני טפסים - טופס גמלה לשמירת הריון שימולא על ידי המטופלת והמעסיק וטופס אישור לשמירת הריון אשר ימולא על ידי רופא נשים מומחה. ניתן לקבל את הטפסים בכל סניף של ביטוח לאומי או להורידם מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

הגשת התביעה
בחלוף 30 יום של שמירת הריון מגישים את טפסי התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. רצוי לצרף לטפסים כל מידע רפואי שיתמוך בבקשה, כמו חוות דעת רופאים מומחים, סיכומי ביקורים אצל רופא הנשים, סיכומי אשפוז, העתק תשובות של בדיקות מעבדה ושל בדיקות הדמיה (אולטרסאונד,CT , MRI).

את הבקשה ניתן להגיש עד 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההריון.

אישור מעביד
עובדת שכירה תבקש ממעבידה לאשר בטופס את הפרטים בדבר חודשי עבודתה ובדבר שכרה ב–10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה (אם עבדה אצל כמה מעבידים, תצרף אל הטופס אישור מכל אחד ואחד מהם).

עובדת עצמאית תרשום בטופס התביעה את סניף המוסד לביטוח לאומי שלו היא משלמת את דמי הביטוח. מי שהייתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי תצרף לתביעה אישור ממשרד הבריאות או ממשרד התעשייה בדבר מקום ההכשרה או השיקום וזמן ההכשרה או השיקום.

בדיקת ביטוח לאומי
לאחר הגשת הטפסים, פקידי הביטוח הלאומי יבדקו את הבקשה ולעיתים יבקשו השלמת מסמכים או ביצוע בדיקות נוספות לפני אישור הגמלה.

מהי תקופת הזכאות לשמירת הריון?

לפחות 30 יום. במקרים רבים ימליצו הרופאים שמירת הריון עד ללידה, בעיקר בנשים עם שליית פתח, או שמירת הריון עד לשבוע 37 (תחילת חודש תשיעי) בנשים עם סיכון מוגבר ללידה מוקדמת.

מהם תנאי הזכאות לפי הביטוח הלאומי?

עבודה
תושבת ישראל שעבדה כשכירה או כעצמאית ושולמו בעבורה דמי ביטוח לאומי לפחות בשישה מתוך 14 החודשים שקדמו לתאריך שבו הפסיקה את עבודתה בשל שמירת ההריון.

חודשי תשלום יכולים להיחשב גם חודשים אשר במהלכם נשים אשר הרו בחופשת הלידה לאחר ההריון הקודם וקיבלו דמי לידה, או נשים אשר קיבלו תשלומים מביטוח לאומי בשל פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון (קודמת), או נכות מעבודה בשיעור 100% מן המוסד לביטוח לאומי.

גם שני החודשים הראשונים של חופשה בלא תשלום והחודשים שהאישה נמצאה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי ובלבד שעבדה בעבודה שכירה או עצמאית 30 יום רצופים לפחות לפני היום הקובע.

הקריטריונים המגדירים את החודשים הנחשבים לחודשים שבהם שולם ביטוח לאומי מפורטים באתר הביטוח הלאומי.

אישור רפואי
האישור, בידי רופא נשים מומחה, צריך לכלול את התאריך הקובע לתחילת השמירה. הביטוח הלאומי מכיר בתקופה של עד שבועיים לפני תאריך זה כתקופה שבה זכאית האישה לשמירת הריון אך לא מעבר לכך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אין צורך לנצל את ימי המחלה לפני שמאושרת שמירת הריון. בכל מקרה שבו האישה מחליטה לנצל את חופשת המחלה שלה, לא תשולם לה קצבת שמירת הריון על תקופה זו.

והכי חשוב: כמה כסף מקבלים?
שיעורי הקצבה מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי. הגמלה תשולם בכל 20 בחודש בעבור החודש הקודם. סכום הקצבה יהיה הנמוך מבין הבאים:
- הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30: 275.33 שקל ליום.

- שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה עקב שמירת ההריון מחולק ב-90.

מסכומים אלה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

(ד"ר עפר ארז הוא אחראי יחידת הריון בסיכון גבוה, מחלקת נשים ויולדות ב' בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה" מקבוצת כללית)

]]>