לקיומה של מדינה נדרשים כמה מרכיבי יסוד החשובים להתממשותה : שטח, אוכלוסיה, שלטון וריבונות, ארבע יסודות הכרחיים שבלעדיהם ההגדרה "מדינה" לא מתקיימת, נבהיר את משמעות היסודות הללו בקצרה,

שטח(טריטוריה)- שטחה של המדינה הוא תחום גיאוגרפי וקבוע שבו יושבת אוכלוסייתה ובו המדינה תובעת ומפעילה שלטון בלעדי וקבוע.

אוכלוסייה-לקיום מדינה נדרשים בני אדם שיהיו נתונים בקביעות למרותו של השלטון הקיים במדינה. גודלה של אוכלוסיית המדינה אינו זהה בהכרח לכמות האנשים המצויים בה בזמן נתון.

שלטון-לקיומה ולתפקודה של מדינה נדרש שלטון, שהוא כלל מוסדות הממשל המשליטים חוק וסדר והאחראים לניהול סדיר ותקין של המדינה בכל תחומי החיים.

ריבונות-ריבונות פירושה הסמכות שיש בידיה של המדינה לנהל בעצמה את ענייניה. ריבונותה של המדינה מתבטאת ביכולתה לנהל את ענייני הפנים והחוץ שלה ללא תלות במדינה אחרת, לשלוט על שטח המדינה ולאכוף את חוקיה.

אחרי מימוש ארבעת היסודות, נוצר מהות מדינה אך, צריך להפיח בה חיים....וכדי להפיח חיים במדינה, צריך להבהיר ולהגדיר מהו הצורך בקיומה של מדינה זו, בעצם " תכליתה".

הרמב"ם בספרו מורה נבוכים-מדגיש לנו "אדם מרגיש שלם כאשר צרכיו באים על סיפוקם והוא נהנה מבריאות, ממזון מדיור וממרחץ. אדם אחד בא לבדו אינו יכול לספק לעצמו את כל צרכיו, דבר זה יכול להיעשות רק במסגרת מדינה, כי כבר ידוע שהאדם מדיני מטבעו.

(רמב"ם מורה נבוכים, חלק ג' פרק כז')

האדם מדיני מטבעו – וזקוק לחיי חברה כדי להגיע לשלמות, לסיפוק ומימוש, חיי חברה תקינים צריכים להיות מאוגדים תחת ההגדרה "מדינה" אשר מתממשת עפ"י תנאי יסוד, חוקים וגבולות חברתיים ומדיניים, וגורמת לאדם לממש עצמו בתוך מסגרת מדינית מסודרת, מה שבה לידי ביטוי בתקופת "העת החדשה" ע"י רעיון "האמנה החברתית" (אמנה = ברית, חוזה התקשרות, הסכם).

רעיון האמנה החברתית יוצא מתוך הנחה שבשלב כלשהו בעבר האנושי, החליטו בני האדם לנטוש את "מצב הטבע" שבו חיו בשלב הראשון שבו נוצרה החברה האנושית.

כדי ליצור במקומו חברה שיש לה חוקים המחייבים את חבריה. האמנה החברתית באה לשמש כתחליף לחיי ההפקר שחיו בעבר ללא שמירה או מסגרת שלטונית מסודרת.

האמנה באה להשביח את חייהם ולשדרג אותם ממצב של הפקרות למצב ממסדי יותר.

האמנה באה מרצונם החופשי של בני האדם להתארגן במסגרת של חברה מסודרת ולקבל על עצמם עול מדיני וחברתי הבנוי לפי כללים ,חוקים, פיקוח ומגבלות חובות וזכויות , אמנם הם מאבדים מעט מחרותם הטבעית אך בתמורה לכך, הם זוכים לביטחון קיומי ולמימוש חובותיהם וזכויותיהם באמצעות השלטון המדיני.

אחרי שהבנו את תנאי היסוד ההכרחיים לקיום מדינה, ואת האמנה שבאה להפיחאת המשמעות שמאגדת תחתיה המילה "מדינה".

מהו הצורך בקיומה של מדינה?

במקרה שלנו הצורך הוא נורא ברור, "הלאום", מדינת ישראל הינה מדינת לאום - מדינת העם היהודי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מצויים בה כמובן מיעוטים, אך הרוב המכריע הוא הלאום היהודי, וכמדינת לאום יהודית מחויבת היא גם כלפי יהודי התפוצות שאינם אזרחיה, ולכן פתוחה היא לעליית יהודים מכל העולם.

אחרי שהבנו את הצורך הגענו לחלק העיקרי ביותר והוא "הצורך הלאומי היהודי ההכרחי לקיומה של מדינת ישראל", הגדרתה ובידולה משאר האומות "כמדינת היהודים" העם היהודי בא לידי ביטוי ע"י קיום יהדותו, בשלושה תנאים הכרחיים, ארץ ישראל, עם ישראל , תורת ישראל.

ללא ההבנה כי עם ישראל נבדל משאר אומות העולם, והצורך הקיומי ההכרחי שלו הינו, קיום תורת ישראל, הרי כל ההגדרה של מהות מדינת היהודים, מאבדת מערכה והופכת להיות מדינה ללא מהות המייחדת את הלאום היהודי.

לכן דווקא בימים בהם אנו חוגגים את עצמאותה של המדינה, עפ"י ההגדרה הטבעית ותנאי היסוד ההכרחיים לקיום כל מדינה, אל נשכח כי המייחד ומבדיל אותנו מכל האומות ומחזק את מעמדנו , הנו הבידול המוחלט של עם ישראל, בארץ ישראל, המקיימים את תורת משה וישראל.

]]>