בתקופות של קור וּשְׁחוֹר הרבה אנשים נוטים לחשוב על עצמם באופן שלילי. יש לדעת שעל פי התורה אנחנו מצווים להתייחס לעצמנו במלוא הכבוד והסובלנות. זו לא המלצה, לא הצעה אלא ציווי.

אמרו חז"ל: "אל תהי רשע בפני עצמך". כלומר: באותה מידה שצריך לדון את האחרים בהבנה ובחמלה, כך צריך כל אחד לעשות כלפי עצמו. זאת הדרך המובילה את האדם אל השלמות!

יש הרבה יצרים שאנחנו מוכרחים לרסן בתוכנו ואחד מהיצרים אותם עלינו לרסן- זהו יצר הביקורת העצמית. כן, זהו יצר רע ומשחית שאין מטרתו להיטיב עם העולם אלא לזרוע בעולם הרס!

היצר-הרע נלחם באדם ללא הרף ומנסה להרוס כל חלקה טובה שבו, הדרך הכי קלה של היצר הרע למוטט את האדם היא כשהוא מפנה את האדם לראות את הנקודות הלא טובות שבו, האדם רואה עד כמה הוא קטן והנה הכל נראה לו כאבוד. אבל אז הוא חוטא בחטא הענווה המדומה, הענווה השקרית!

בחסידות ברסלב מדברים רבות על "אזמרה...": כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מטוב והוא מלא עוונות, אזי יכול ליפול עי״ז ולא יוכל להתפלל כלל, על כן הוא מחויב לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב.

ואף כשמתחיל להסתכל באותו טוב שעשה, הוא רואה שהטוב בעצמו הוא מלא פצעים ואין בו מתום, כי הטוב מעורב בפניות ובפסולת הרבה, אעפ״כ אי אפשר שלא יהיה בהמעט טוב, איזה נקודה טובה. וכן צריך לחפש ולבקש עד שימצא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם זה הטוב מעורב גם כן בפסולת הרבה.

עם כל זה על כל פנים יש בו איזה נקודה טובה, וכן יחפש ויבקש עוד, עד שימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות, ועי״ז שמוצא בעצמו איזה זכות וטוב, עי״ז יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויוכל לשוב בתשובה עי״ז, ועי״ז יוכל להחיות את עצמו ולשמח את עצמו איך שהוא, ואז יוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם. (ליקו״מ סימן רפ״ב)

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים


זכור: כל מילה וכל מחשבה הן כמו זריעת זרע בתודעה שלנו.
כאנשים הנמצאים בתהליך צמיחה, יש לנו מחויבות לזרוע זרעים איכותיים, זרעים שמצמיחים.

אבל איך מצליחים לראות את הטוב שבי?

- מעצימים במחשבה כל טוב, גם אם הוא 'קטן'. לשמוח בכל דבר שעשיתי גם אם הוא 'טיפשי' או 'מובן מאיליו'.ומבינים שאצל הקב"ה כל מעשה טוב כל מחשבה טובה- היא עצומה והשכר עליה הוא ענקי!

- רשימה עם דף ועט: למחשבות יש נטייה להתפזר, לכן מוטב להגדיר אותן על דף. כתבו רשימה של דברים טובים שיש בכם.

אתם חייבים להגיע לפחות לשלושים דברים ואז לשנן את הרשימה, ומידי פעם להוסיף לה עוד ועוד נקודות אור שמצאתם בעצמכם.

]]>