בספטמבר השנה הוכרה סוף סוף זכותן של הנשים לזכות בתמיכה, אך מסתבר שמבחני התמיכה הותירו שוב את רוב לומדות התורה מחוץ למעגל התמיכות. גברים הלומדים במכינות קדם צבאיות פטורים מתשלום ביטוח לאומי עד גיוסם. בנות שלומדות במדרשות לפני שירות לאומי חייבות בתשלום. האם גם בנות הסמינרים המשלמות ביטוח לאומי נכללות בהכרה זו?

"כרגע עדיין לא אך אנחנו פועלים לקידומה, רוב הנשים הנשואות לומדות בתוכניות של 20-21 שעות לימוד שבועיות, כשהסף המזכה בתמיכה ממשלתית הוא 24 שעות שבועיות".

מה דעתך על ייצוג חרדי-נשי בכנסת?

"אני בעד. השקפת עולמי היא שנשים שלא דואגות לאינטרסים שלהם והן לא מיוצגות, הן שקופות. יצא לי בתקופה האחרונה לעבוד עם נשות המגזר להיפגש איתן בוועדות ששם פעלתי בעניין "ייצוג בוועדה לקידום מעמד האישה למשקיפות" המיועד לנשים שלא זוכות לנציגות ראויה בכנסת, ובהן בעיקר נשים חרדיות וערביות כמשקיפות. פעלתי להקמת פורום חרדיות שמלווה באופן ארוך טווח את פעילות הוועדה, ומעלה נושאים חשובים על סדר היום.

"נוכחתי לדעת כי יש להן מה לתרום, הנשים החרדיות, יש להן מה לומר יש כאלו שנמנעות מלהשמיע. לא כולן מסכימות עם כולן על בסיס עניינים אידיאולוגיים, אבל בסך הכללי הן יכולות לפעול.

"מה שהכי זעזע אותי היה שבאחת הועדות לקידום בריאות האישה הייתה מישהי פעילה מבין המשתתפות שמאד רצתה לקדם את נושא הבריאות והמודעות להיבדק בקרב נשים חרדיות. היא אמרה כי היא מעוניינת לעשות זאת בשיתוף פעולה עם הרבנים והעסקנים במגזר.

"אני רואה בשיתופי פעולה כדרך הטובה ביותר לעבוד עם המגזר החרדי. היא חזרה אליי ואמרה לי שנתקלה בחוסר שיתוף-פעולה מצד העסקנים בטענה שאין צורך לפעול בנושא הזה, מי שרוצה שתיבדק, אין עניין לעודד זאת.

מחלת הסרטן בקרב נשים חרדיות גבוה פי 2 משאר המגזרים, מה שמחייב אותן ללכת ולהדבק על מנת למנוע את התפשטות המחלה.

"אני בטוחה שהמגזר החרדי עובר שינויים גדולים, הם בעלי יכולות וניתן לעבוד איתם על נושאים חשובים".

]]>