"סודות היופי"? אין סוד ביופי. הכל גלוי - הצבע, האיפור, תכתיבי האופנה מול התפיסה החזותית. הסוד הגדול טמון דווקא בפשטות. כאנשים ששופטים את החיצוניות, אנחנו נאמנים לאידיאל היופי שהעולם מכתיב לנו.

את היופי החיצוני ההמוני ניתן להכתיב אבל את הפשטות לא ממש. פשטות היא הגדרה מופשטת. אין לה אחיזה או יתד נאמן. היא פשוטה כי היא כזאת.

החיים המודרניים מערימים עלינו קשיים ופיתויים. הטכנולוגיה המתקדמת יוצרת מין מעגל אבסולוטי שלא ניתן לצאת ממנו. אתה חייב להיות שם, אחרת אתה לא קיים. אבל איך בכל זאת כן מגיעים לפשטות?

זה מתחיל ממרדף בלתי פוסק אחר משכורות שמנות. כולם רוצים, אבל לאן? שעות העבודה המרובות, שבאות פעמים רבות על חשבון המשפחה והילדים, והבריאות שעולה לנו ביוקר כתוצאה ישירה מהלחץ התמידי.

אז מה בכל זאת ניתן לעשות כדי לאמץ את הפשטות?

לא חייבים לעשות מהפך קיצוני בכל תחומי החיים; השינוי נעשה ממש מתוכנו, ההבנה של מה יותר חשוב לנו באמת.

הצמדי לפשטות ולא לתכתיבים חברתיים סביבבתיים. השתדלי להיות את באשר הינך, את הכי יפה כשאת פשוטה.

]]>