במבצע משולב ונדיר של בתי הדין הרבניים, שב"ס ומשטרת ישראל נתן אתמול (ב') בעל מעגן גט לאשתו. לאחר דיונים חוזרים ונשנים, היעלמויות ואינסוף סירובים הביע הבעל באחד הדיונים את אמונו ברב המקובל, הרב ניסים מויאל מקרית גת. בצעד נדיר יזם בית הדין דיון מיוחד בביתו של הרב המקובל.

על מנת לאפשר את ביצוע הדיון בבית הרב ביצע שב"ס סיור מקדים של יחידת נחשון בבית הרב, לצורך לימוד נקודות המילוט מהבית והופעלו כוחות תגבור של משטרת ישראל שאבטחו את האזור על מנת לאפשר את הדיון.

בני זוג שנישאו לפני כשש שנים ולהם שני ילדים התגוררו בבית אמו של הבעל לאחר שנתקלו בקשיים כלכליים. במהלך תקופה זו החלו להתעורר ויכוחים בין האישה לחמותה, כשהאישה טוענת כי בעימותים ביניהם פגעה בה חמותה פיזית ומילולית ואילו בעלה עמד מנגד ולא עשה דבר. לפני כשנה הגישה האישה תביעת גירושין בנימוק כי בעלה לא מפרנס אותה ואת ילדיה, דבר שמחמיר את המצב ומותיר אותם תחת קורת ביתה של החמות.

לאחר כמה דיונים הפסיק הבעל להתייצב בבית הדין, ובית הדין הוציא נגדו צו מעצר. המשטרה חיפשה את הבעל בכתובות שמסר בית הדין, אך לא הצליחה לאתרו. בית הדין פנה לאגף עגונות בבקשה לסייע באיתורו, ותוך זמן קצר הצליחו לעלות על עקבותיו ולגרום לו להגיע לבית הדין ללא מעצר. בשלב זה התברר כי הבעל הפך לחסר דיור, הומלס, והוא סירב לתת לבית הדין כתובת שאליה ניתן לשלוח זימונים. כדי להבטיח את הופעתו ולמנוע חשש לעיגון האישה החליט בית הדין להכניסו ל"מעצר להבטחת התייצבות לדין". מאז ועד היום – במשך כשלושה חודשים יושב הבעל בכלא ומהתל בדייני בתי הדין, כשבתוך כך הובא העניין לפני נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט גרוניס בטענה כי נפל פגם בהחלטת בית הדין על מאסר הבעל. השופט גרוניס החליט לא להתערב בהחלטת בית הדין.

לאחר דיונים רבים שבהם סירב הבעל לתת גט לאשתו, הודיע הבעל כי יהיה מוכן לתת גט אם הרב המקובל, הרב ניסים מויאל, ייתן לו את ברכתו לכך.

בצעד נדיר החליטו הדיינים הרב אברהם אהרון כץ, אב"ד בית דין אשקלון. הרב ישי בוכריס והרב אליהו אריאל אדרי לקיים ישיבת בית דין בביתו של הרב ניסים מויאל בקרית גת.

ביצוע החלטת בית הדין הצריך היערכות מיוחדת של יחידת נחשון בשב"ס, שכללה סיור מקדים בבית הרב, בדיקת נתיבי מילוט, ותיאום עם משטרת ישראל על תגבור האבטחה סביב ביתו של הרב.

מאמץ מיוחד זה נעשה בהנחיית מפקדי השב"ס ובתאום עם רב השב"ס הרב יהודה יקותיאל ויזנר. לאחר דיון בביתו של הרב המקובל הרב ניסים מויאל, התקיימה שיחה אישית של הרב עם שני בני הזוג, והבעל שוכנע לתת גט לאשתו. לאחר הסכמתו הובל האסיר בליווי יחידת נחשון בחזרה לבית הדין, ולאחר שעות רבות נוספות שבהן הושלמו פרטי הסכם הגירושין – הגט ניתן.

הרב עו"ד שמעון יעקבי, היועץ המשפטי לבתי הדין הרבניים הביע הערכה רבה לדיינים ואמר: "איני מכיר ערכאה משפטית שהיתה יוזמת דיון מיוחד שלא במותב בית הדין הקבוע כדי לקדם מתן גט. הדיינים הרה"ג אהרון כץ, הרה"ג ישי בוכריס והרה"ג אריאל אדרי לימדו אותנו שוב פרק בענווה וכמה רחוק מוכנים ללכת דיינים בישראל כדי להתיר אישה מעגינותה".

]]>