משרד החינוך דואג להנצחת הדמוויות שייסדו והיו שותפים להקמת המדינה.

במסגרת מסלול הניגשים לבחינות הבגרות בהיסטוריה, הוקם פרוייקט שימור הדמויות והסיפורים החשוב להנצחת עם ישראל בארץ ישראל.

התוכנית החדשה בשם " מגש הכסף", נועדה לתעד את סיפוריהם השונים של אנשי היישוב מתקופת המאבק על קיומה של מדינת ישראל.

התלמידים מקבלים הדרכה איך לגבות עדות, להביא סיפור חיים לידי הנצחה, יתרונות וחסרונות בגביית עדות אישית, תיעוד היבטים רגשיים וכתיבתם.

התלמידים בוחרים דמות ומתעדים אותה בצילומי וידאו וסטילס, הם מגישים את העבודה בסיומה. עבודות התלמידים יועברו לסיפרייה הלאומית ויעניקו להם 30 אחוז מהציון בבחינת הבגרות בהיסטוריה.

במסגרת הסיפורים יתועדו כאלו שלחמו למען הקמת המדינה, המייסדים, ואלו שעלו לארץ על מנת להתיישב בה. מטרת הפרוייקט לתעד את הסיפורים החשובים מהדור הקודם ולשמר אותם.

כך שומרים היסטוריה שלמה של עם שלם, דור העבר מתועד על ידי דור העתיד.

]]>