‏טלי פרקש "השמחה לאיד" ‏רחל פסטג-קליין "מתפללת" ‏ "מהבוקר מתנגנות לי המילים מתוך פיוט של יום הכיפורים. "כי הנה כחומר ביד היוצר ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך כי הנה, כאבן היד המסתת. ברצותו אוחז וברצותו מכתת, כן אנחנו בידך מחיה וממותת. כי הנה כהגה ביד המלח ברצותו אוחז וברצותו שילח, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג, ברצותו מיישר וברצותו מעקם". ועוד פעם נוכחנו לדעת שרק הקב"ה ממליך מלכם ולו המלוכה. ואם ה' לא ישמור בית שווא שקד שומר. התקשורת שלנו מנותקת מהעם, והעם אמר את דברו. עדיין ממשיכה, מתפללת ומייחלת לנס שיביא ליהדות התורה את המנדט השביעי".דבי אנגל "פרקטית"‏‏ עו"ד רבקה שוורץ "גאה" ‏ציפי קולטניוק "מוטרדת" שיפי חריטן "מודאגת" ‏שלהבת חסדיאל "ריאלית" ‏סיון רהב-מאיר "מודה" ‏בת-שבע לפקיבקר דרגן "משכנעת" ‏טובי שפיגל הירשלר "משתפכת" ‏יעל קליגר "מסכמת" ‏

]]>