לא אחת מתגלעות מריבות בין בני זוג על קשת רחבה של נושאים. זוגות שמקפידים לשמור על כבוד הדדי צולחים את חילוקי הדעות.

אלה שלשונם שלוחת רסן ומטיחים האחד בשני האשמות ועלבונות מזמנים להם מזמן לזמן משברים.

הרי אם נאמרו דברים חריפים ביניהם ודובר גם על פרידה ניתן להבין כמובן שמדובר בשעת כעס.

ומכאן כיצד ניתן להמשיך הלאה לאחר שהכבוד ההדדי הופר ונרמס? דווקא המשבר מהווה מנוף לצמיחה כמו שאישה יושבת על המשבר כלומר כורעת ללדת ומתוך זה יולדת כך המשברים מצמיחים ומולידים דבר חדש.

רק בתנאי כמובן שמתקיים תהליך הדומה לחזרה בתשובה, חרטה וקבלה לעתיד לשמירה על כבוד הדדי.

כמו שאנחנו עובדים על המידות, המילה מידות מלשון להידמות לקב"ה. מה הוא רחמן, אף אתה וכו'. כך אפשר ללמוד על הקשר בין עם ישראל לשכינה, אשר ידע עליות ומורדות.

ככתוב "אם ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך" ומכאן אנו למדים שהקשר החזק והאהבה בין ה' לעמו, נשמר למרות המשברים לאורך הדורות דבר המלמד אותנו זוגיות מהי.

בני זוג שיודעים לעבור את המשבר ולהוריד את הראש, כמו שמגיע גל גדול בים וכך ניצלים ולא נתקעים בתוך המשבר, מגיעים לא רק ללידה מחדש אלא לגאולה ממשית.

אי לכך הכבוד בין בני הזוג הוא מעל לאהבה, הוא הגורם העיקרי והמניע לחיי זוגיות תקינים. הו גם משמש ככלי מבחן בשעת משבר ומשמר את האהבה.

זוגות שיש בינהם אהבה, אך אינם מכבדים זה את זו אהבתם לא תחזיק מעמד, אך להיפך זוגות שנישאו מתוך התאמה ויש בינהם כבוד, זה מה שיצור ויגביר בינהם את אהבתם.

]]>