מי שמכירה אותי יודעת שאני חובבת סגולות תמיד אהבתי לקרוא על "אמונות הסבתות" והנה לכן סגולה בדוקה הקשורה לשבעי של פסח.

"קשה זווגו של האדם כקריעת ים סוף" עם ישראל - המצרים עמדו מאחריהם, לפניהם הים הגדול והמאיים. לכאורה נראה כי אין מוצא, אין לאן ללכת כל הדרכים חסומות.

ואז קרע השם את ים סוף נתן להם את עתידם והעניק להם חיים חדשים, חיי אומת הנצח..

לראות קדימה, לא להביט לאחור, לא לפול. זוהי המנטרה שצריכה להיות שגורה בפינו.

כך גם זווגו של האדם, גם כשנראה לנו כי אין סיכוי, כי כל הדרכים חסומות. ואז כשאנחנו זועקים להשם יתברך, מעומק הנשמה נפתח מזלנו. ואין לנו להביט לאחור רק קדימה ולהרים ראש ולהודות.

בבית כנסת קוראים את שירת הים - "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו"..

ידוע כי בשביעי של פסח התרחשה קריעת ים סוף, ולפנות בוקר הולכים לבית כנסת קוראים את סיפור קריעת ים סוף.

סגולה בדוקה לזווגים, רווקים, רווקות, גרושות ,אלמנות, לבקש את מכלול הבקשות כמו - שהיה בריא בנפשו, בריא בגופו וכו'

זמן טוב לחשבון נפש כשם שהקב"ה קרע לנו את ים סוף , כך יקח מאיתנו את צרותינו.

לקרוע מעצמך את המחשבות השליליות ולהתחיל לחשוב רק חיובי, ע"י חיזוק הערכה עצמית. באמירות כגון: אני יכולה, אני רוצה, יש לי כוח.

קריאת שירת הים בכוונה סגולה הידועה גם לשלום בית.

ובעזרת ה' השנה יהיו כל מעוכבי הזווג תחת החופה.

אז ישיר משה, אז בעבר ישיר בעתיד מסמל את הקשר בין העבר לעתיד, שנשמח כולנו בבנין עדי עד.

]]>