יום הזכרון לחללי מערכות ישראל , הוא ום שהוכרז כיום אבל לאומי להתייחד עם כל החללים שנפלו על מנת לקיים את אדמת ארץ ישראל, על רקע מלחמות, ופעולות איבה אך ורק בשל היותם יהודים ושייכים לאומה הנבחרת.

מספר הנופלים העומד על - 23,320

בשנה האחרונה התווספו למשפחת השכול 116 חיילים

553 חללים שמקום קבורתם לא נודע

9753 הורים שכולים שאיבדו בן או בת במערכות ישראל

4958 אלמנות

2049 יתומים

]]>