מה התהליך שעובר זוג כזה? מה הם התהליכים המחשבתיים מאחורי תהליך כזה של עיכוב נישואין או ח"ו ביטולן לאחר האירוסין?

יש מס' סיבות לכך וננסה להבינן, ישנה בד"כ חרדה שמא יש כאן "מקח טעות" ואולי בעצם לא נועדנו זה לזו. למרות שלעיתים ההשלמה השכלית לתהליך הנישואים הינה מלאה, כלומר הבחורה יודעת שהבחור הינו בעל מידות, למדן או עובד. (כל אחת ע"פ שאיפותיה וערכיה

והבחור יודע שהיא בעלת מידות, נראית יחסית סביר, ובטוח שהיא תהיה עקרת בית לתפארת , ובעז"ה הבית יתנהל על אדני התורה, ובכל זאת מדוע הלב עדין ממאן לתת הסכמה גמורה?

אולי, כיוון שישנם רגעים שליבו אומנם יוצא אליה אך ברוב הזמנים ליבו פושר כלפיה ולכן הוא או היא מצפים שתהיה ביניהם השתוקקות קבועה, אך הקב"ה ברא אותנו שנחפש תכונות נוספות אצל הצד השני ולא רק השתוקקות רגשית.
ישנם עוד ספקות הנובעים מ"כח הבחירה" שהקב"ה טבע בנו והם מדי פעם מתגנבים ללב המועמדים לנישואין כגון: אולי אמצא אחרת שהיא טובה,יפה, עדינה, או למדן, בעל מידות וכו'

יתכן שגם אחרי שימצא "המושלם או המושלמת", ובעז"ה הם יתחתנו, מחשבה זו עשויה להתגנב ללב שאולי בעצם עשיתי "מקח טעות" ואין לדבר סוף. על בני הזוג המועמדים לנישואין, לדעת ולהבין שבנין הנישואין מבוסס על עבודה משותפת תוך חיפוש מעלותיו של בן הזוג השני באופן תמידי, ולא להיגרר לעצת היצר האומר: "אתם באמת יכולים למצוא מישהו הרבה יותר טוב, מוצלח ומתאים".

צריך לדעת ולהפנים שגם בחיי נישואין ו"זוגיות בריאה" ישנם עליות ומורדות, אנו צריכים לעבוד על עצמנו ולהבין שאין ביכולתנו להישאר במצב של עוצמת ריגושים גבוהה לאורך זמן. "ר' מאיר היה אומר מפני מה אמרה תורה, מתוך שרגיל וקץ בה. אמרה תורה כדי שתהה חביבה על בעלה כביום כניסתה לחופה" (נדה ל"ב) ואם בחיי נישואין כך, ק"ו בחיים שלפני הנישואין.

עלינו להאמין שאם הקב"ה זימן לנו את הבחור או הבחורה המתאימים לנו במס' בחינות החשובות לנו מאד, לעיתים בחורה מחפשת את "גדול הדור" ולא בטוח שהיא מזכירה במידותיה או במסירות נפשה את "אשת ר' עקיבא" לעיתים הצפיות מעכבות תהליכים וכנ"ל, לעיתים בחורים מבקשים את ה"מושלמת" למרות שבמדרגתם יתכן והיו אמורים להסתפק בפחות. שאם לא כן, המצב יהיה אבסורד מאחר והבחור/ה ירצו להכיר את כל בני או בנות ישראל עד שימצאו האחת או האחד, וגם אז מה יעשה לאחר ושקולה הסכסוך הראשון, אנא יפנו? הרי ניסנו את כולם?

לסיכום, צריך להאמין שמה שהשם זימן לי הוא ה"זיווג" האמתי והטוב בשבילי.

]]>