פרשת השבוע – פרשת תולדות כתוב שכשיצחק אבינו מצא את הבארות שחפרו עבדי אביו אברהם בגרר, ראה ש:"סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר... וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר אֶת בְּאֵרֹת הַמַּיִם" (בראשית טו,יח)

מפרש רבי בונים מפשיסחא: יצחק ראה בבארות המים ש"סתמום פלשתים" – הפלשתים עטפו אותם בקליפת ה"סתם" עבודת ה' מתוך הרגשה של "סתם", בלי חידוש ושמחה. "וַיְמַלְאוּם עָפָר" – מילאו את הבארות בעפר המסמל עצלות.
חפר יצחק את הבארות מחדש, חידש את עבודת ה' – והחליף את העבודה בהרגשת 'סתם', לעבודה בשמחה והרגשת זכות.

אנחה מביאה אנחה

כמה חשובה ההתחדשות במיוחד לנו הנשים, שאם לא נתחדש בעשיה הברוכה, נרגיש חלילה שחיקה בכל נושאי הבישול, החינוך, הזוגיות ועוד, ואף חלילה נתלונן עליהם. כמויות ה'אוף' שלפעמים נפלטים ללא כוונה, כתוצאה מקיום תפקידינו 'כי כך כולם עשו, עושים ויעשו', עלולים חלילה ע"פ מקורות, להביא עלינו קשיים שיצדיקו את האנחה. כדברי הרבי מרוז'ין לבתו שנאנחה: "אנחה מביאה אנחה, תודה מביאה תודה".

כיצד נצא ממעגל של עשיה מֵכָנִיתללא טעם, חידוש, וסיפוק?

נלמד מיוכבד ומרים שהתורה מכנה אותן: שפרה ופועה. ומפרש רש"י: שפרה – זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד. פועה זו מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק בוכה. מדוע שינתה התורה את שמותיהן? ללמדנו שבנות ישראל, גם כאלו בדרגת נביאות כיוכבד ומרים, עיקר שבחן – טיפול מסור בתינוקות, שזהו עיקר תפקידן בעולם.

ישנן נשים בדורנו הטועות וחושבות שכל ערכן הוא רק בהצלחתן בעבודה בחוץ או בתפילות ארוכות, תהילים ושיר השירים על חשבון הבית. ולא מבינות שעיקר תפקידן הוא הענקת חום ואהבה לבני הבית, טיפוח הקשר הנפשי, בישול ואפיית מעדנים, לא לחינם רצים בכל עיתון ואתר תוכניות בישול ותחרויות, או תוכניות לשיפור החינוך והזוגיות כי זוהי גאווה להשקיע בבישול והתחדשות במתכונים וזכות להשקיע בנפשות ביתינו..

ואין זה סותר את יכולתה וזכותה של האישה להצליח גם בעבודה בחוץ, לפעמים כדי לגמור את החודש ולא שהחודש יגמור אותנו לפעמים כרענון לאישה, אך זאת תוך לא פחות ואולי יותר – השקעה בבית, ששם עיקר תפקידה, ומשם מקור סיפוקה האמיתי.

החידוש והשמחה

ההתחדשות הנובעת מהכרה בערך תפקידנו, תביאנו לשמחה, כפי שרואים בשבע ברכות שמותר לברך רק כשיש 'פנים חדשות' – אדם שלא נכח בחתונה ובשבע ברכות, והחידוש הזה יביא שמחה. לא לחינם קובע עם ישראל את הלוח לפי הירח ה'נולד' כל חודש, בהתחדשות והתרעננות.

נתחדש ונתרענן במתכונים חדשים, במרכך כביסה בעל ריח חדש, בשיטה מתאימה בחינוך ילדים, בהשקעה חדשה בקשר עם בן הזוג, ועוד. נלמד על ערך תפקידי האישה, נתמלא בדלק, ובמקום חיים כ'רובוט' ו'סתם' נחיה באמת, חיים מלאי כוח ושמחה.

שבת שכולה התחדשות...

הרבנית אסתר טולדנו מרצה בכירה ומחברת הספרים: שבילי השלום, שבילי טהרה, שבילי החלה ועוד. להערות ולתגובות:
[email protected]

]]>