הניווט הנשי בהנהלת הבית, הינו בסיס הבית. לא תמיד הגברים זוכרים את מצב רוחו של הילד הנשארת לאחר תום העונש. ראיתן פעם אדם המגשש נואשות אחר הכביש הרצוי אך ללא מכשיר ניווט מצוי? הניווט הנשי, הוא האיזון ההכרחי והמושלם ל'מדיניות הגבר בבית..' הניווט הנשי הוא רגשי, אישי, מטפח. את האיזון, הוא איננו זונח.

'איזה מזל' גברים, שיש לכם אותנו..

תמיד ידעו הנשים להציל את הגברים מהבורות של עצמם. הן נחלצו לטובתם... פרשת פקודי מספרת על הנשים 'חכמות הלב' אשר טוו אריגים מצמר העיזים, בעוד הצמר על העיזים עצמם. לגברים הם השאירו את גזיזת האריג מהעז, והבאתו כתרומה למשכן – אין המלאכה נקראת, אלא על שם גומרה. למה הן עשו כך??

הנשים, חכמות הלב, הבינו גם ידעו, שטרחת הגברים עבור המשכן הינה כדי לכפר על כך שהם חטאו בעשיית העגל. ('בן איש חי') הנשים, לא התפתו להשתתף בחטא זה. כדי לעזור להם להיחלץ מטעותם הנוראה, הן טוו והשאירו לגברים את הפעולה הסופית, שיזכו הם.

נשים: קדימה לעבודה, באהבה!

נשים וחוטים, זהו חיבור פרה היסטורי שעדיין עדכני. לא, זה לא שהגברים בובה על חוטים בידינו, אך לשדרג ולשפר את איכות החיים בבית, לאוורר את האווירה המתוחה או את ה'מדיניות..' זה בהחלט בידינו.

וכל – אישה – חכמת – לב – בידיה – טוו: הנשים ידעו שניתן לקנות אריגים כאלו - להזמין דוגמאות בהתאם לדרישות מנשים מקצועיות יותר, אך חכמתן קלטה, שכדי לייצר משהו מושלם, לכבוד בורא עולם, צריך 'להפשיל שרוולים'. ('מעם לועז') 'קדימה לעבודה' באהבה.

אל תתמהמהי, הטי אוזן רגישה!

בואי אישה, הפשילי שרווליך, קחי את גורלך בידייך. אל תתייאשי מחינוך הילד ההוא, ומתנהגות בן הזוג הזה. זו איננה חוכמה לשקוע במעגל האכזבות ההדדיות ולטבוע במערבולת. אמרי די! צאי מקרוסלת הייאוש והחליטי: מהיום, אני לוקחת פיקוד על השפעת הטוב והרוך מבלי התחשבות במשקעים המשקעים במצולות..

סיכוי גדול שהטובע מהצד השני – הילד, עמיתה בעבודה, שכנה 'סוררת', בן הזוג, יצא גם הוא מהקרוסלה המתערבלת. הסחרור שהוא יחוש לפתע, לאחר צאתו, יגלה ויבהיר לו שהוא בכלל היה עד עכשיו במערבולת מעורפלת, בקרוסלת ה – 'אני הרי הנפגע, אז שהוא ישתנה הראשון..'

שברי את מחול השדים! ותתחילי את מעגל הקסמים..

נטישתך את מעגל האימה, ומאידך, התייצבותו – בעל כורחו, של הצד השני, ('בשביל לריב צריך שניים..') תגלה עולמות חדשים, את העולמות האמתיים שהיו עד עכשיו ביניכם וכוסו בקרוסלות רגשיות שלא נתנו מנוח, לאונות המוח, לנוח, ולחשוב 'שכלית נטו'. הטי אוזן רגישה, עוד בזמן המריבה, לצד המדמיין שהוא הנפגע: '..הוציאי - - אותי - - מהגטו..'

בהתחלה, כשהצד השני יראה שאת מאירה פנים - ללא התחשבות וחשבון בהצקה שהייתה רק מקודם - הצד ההוא יחשוב שהשתגעת, אח"כ, יחשוב שהתבלבלת, בהמשך הוא ירגיש לא נעים להיות 'הדמות הרעה' בסיפור הזה. לאט ומתחת לפני השטח הוא ילמד להכיר, הוא כבר לא יתייחס 'כמו אל קיר' - הס מלהזכיר! הוא דווקא יתחיל להוקיר..

ניקוי (שני) שליש בגין התנהגות טובה

כאשר תהליך זה ילווה בתפילות למייצר האתגרים - היודע תעלומות, יתקצר פה שליש ואולי אף שני שליש מהתארכותה של ה'מטלה' והניסיון הזה, בגין התנהגות טובה – בגין התנהלות ריאלית מבעד למשקפי האמונה. דא"ג, התנהלות באמונה אף מלמדת, שתמיד צריך להמשיך להתפלל, גם כשהכל כבר בסדר. זו הערובה למניעה עתידית של 'הפרות סדר'.
שבי כבר עכשיו להכנת תכנית מתאימה כדי להיחלץ מהצרה. הכיני 'שיעורי בית..' והצילי את עצמך ואת הבית.

]]>