(באדיבות JEM)

יום האישה צוין היום ברחבי העולם, בסימן העצמת הכוח הנשי. האם במגזר שומר המצוות מתייחסים ליום הזה, ובכלל - מהו מעמדה האמיתי של האישה בעולם היהודי?

ביום ראשון, י"ד אייר תשנ"א הגיעה מירי גולדפרב, מלכת היופי הנבחרת של אותה שנה, לפגוש את הרבי מליובאוויטש במעמד חלוקת הדולרים השבועי שנערך בבניין 770 שבברוקלין, ניו-יורק.

כשעברה לפניו, הזכיר הרבי בפני מלכת היופי את דברי הכתוב במשלי: "שקר החן והבל היופי", והוסיף כי הפסוק ממשיך ואומר: "אשה יראת ה' היא תתהלל".

הרבי הסביר: באם היא "אשה יראת ה'", כשהיא מנצלת את היופי שלה לעניינים יפים של תורה ומצוות, אזי "היא תתהלל"'.

]]>