מחקר חדש שפורסם באוניברסיטת דיוק בהתאם לממצאים כי תלמידים עושים כיום שיעורי בית יותר מבעבר וכי המטלות שמוטלות עליהם הינן רבות ביחס לימים עברו, מעלה את רמת הציפיות שלנו כהורים וכמורים מתלמידינו, מה שיוצר כמין מעגל קסם שבו ההורה חייב לסייע לילדיו לעמוד בלחצים הכבדים המוטלים עליהם,

למטלות ולשיעורי הבית יש יתרונות רבים אך חוקרים טוענים שזה תלוי דווקא בגיל מסוים, החוקר הראשי קופר האריס טוען כי מבדיקה שנערכה ביותר מ- 180 מחקרים שונים שבחנו זוויות נוספות בנושא שיעורי הבית בקרב ילדים ומבוגרים, תוצאות המחקר הראו שלשיעורי הבית היו השפעה על ידיעת החומר והצלחה בלימודים רק בגיל חטיבת הביניים וגם באופן סמלי, בבית ספר היסודי לא נמצאה מידת השפעה ואילו באוניברסיטה היו השפעות חיוביות למטלות ולעבודות.

הלחץ וזמן ההשקעה הנדרש מהתלמידים הצעירים ביסודי גורם לתוצאות שליליות יותר מאשר חיוביות, התלות שהילדים מפתחים במבוגרים בשל העזרה שהם נזקקים לה, ההורים הופכים לחוצים ומצפים מהילדים יותר, מה שלא משאיר לילד זמן התפתחות אישית לפי כישרונותיו ויכולותיו לא רק במהסגרת הבית סיפרית.

זמן הלימוד בבית הספר דורש זמן עיכול החומר והטמעתו, כאשר הילד מגיע לאחר יום לימודים ארוך ושוב עוסק בחומר זה לא מוטמע לפי התהליך הנכון, אי לכך בגיל היסודי חלוקת הזמנים וההפרדה בין מטלות בית הספר לבין פעילות חופשית לאחר הלימודים הינה חשובה מאד להתפתחות תקינה אצל ילדים, עומס יתר גורם לנזק תדמידיתי ואף לצימצום יכולותיו של הילד.

]]>