הם שתקו במשך שנים, לא דיברו על זה, היה אסור זו מוסכמה חרישית שעברה ככה בשקט כואב, אפילו להרגיש כואב אסור - השתיקה גואה ומתפרצת, וככל שחולפות להם השנים, ישנם תופעות שצריך למגר גם במחיר של כאב - אבל שונה.

שלושה נערים שיושבים בבית שלושה נערים שלא מתקבלים למניין, אתם ודאי תוהים למה, אז זהו לא לא מדובר בגויים גם לא בפושעים, וגם לא בנערות מזרחיות סוג א', אכן מדובר בשלושה נערים, שלפי המילון החרדי מוגדרים כנפגעי עברה, במילה יותר קשה פגעו בגופם ורצחו את נשמתם, שנה שלמה שנערים אלו יושבים בביתם ומנודים, הורים פצועים על כך שהחליטו לקיים את את התורה הקדושה, יש מי שמבין ״‏שלא תעמוד על דם רעך״ זו לא סיסמה אלא דברי תורה קדושים.

אנו החברה החרדית שיוצאת בחרוף נפש נגד מצעדי תועבה, לא ממהרת לזעוק, ‏על התועבה ועל הדם הנשפך מדי יום על נשמות ישראל הנרצחות. באיצטלה של צניעות, הלא התורה הקדושה זועקת על מעשה פילגש בגבעה, וכמעט ושבט שלם נמחק, מעם ישראל, על תועבה זו, הלא נשכיל ללמוד ממעשה דינה, הלו יש מי שחושב ומתבלבל בין צניעות לתועבה בין יהדות חרדית לתרבות חרדית.

ועל זאת אני זועקת מרה, הרי איך יתכן שאותם נערים ישבו בבית ומשפחתם תנודה ואילו העסקנים והרבנים יבוזו להם, לכל הפחות אם היו טוענים שמחקים לתוצאות המשפט, היו שומרים על היחס כלפי כל הגורמים ביחס שווה, אך כאן במקום להרחיק את התוקף הפוגע , מרחיקים את הנפגעים, הלא יש לו עוד עבודה לעשות, אולי יש הורים, שמוכנים להקריב את ילדיהם על אותו מזבח בשם צניעות מדומה, השייכת לאותה עבודה זרה בשם תרבות חרדית, והלא נזעק כל פעם מחדש.

הלא השקר בנפשנו, מה שרבים לא יודעים, שמשפחות רבות באות בסתר אל אותה משפחה אמיצה אל אותם זוג הורים, ומודה להם על כך שעושים למענם את העבודה אותם זוג הורים שבחרו באמת, ומבנים שדם נשמת ילדיהם לא הפקר, ובחרו לצאת כפינחס הכהן, ולזעוק נגד מצעד התועבה שמהלך בקירבנו, אני פונה אליכם אחי בית ישראל, היום זה הם מחר זה הילדים שלנו, כל יהודי בעם ישראל הוא ספר תורה קדוש, בואו נשמור על נשמות אחינו, באו נזעוק את זעקתם, כדי שבאמת ובתמים נדע, שלא עמדנו על דם ו - ״ידינו לא שפכו את הדם הזה״.

]]>