יחסו של הרבי מליובאוויטש לנשים שמחר (י״א ניסן) חל יום הולדתו, היה שונה ומיוחד.

בעוד זרמים אחרים ביהדות החרדית דגלו בהסתרת האישה, הרבי עודד נשים לצאת ולהשפיע על נשים אחרות לשמור תורה ומצוות.

בתאריך כ"ז בתשרי תשמ"ב (25 באוקטובר 1981).

מפעם לפעם היה עורך הרבי כנסים לנשים בלבד, ובפניהן היה נושא שיחת קודש שעסקה במעלתה של האישה היהודיה.

בכ״ז תשרי תשמ״ב, אמר הרבי לנשים: ״הקב"ה העניק לאשה היהודייה נשיאת חן ויכולת מיוחדת להשפיע בהפצת היהדות על סביבתה בכלל, ומשפחתה בפרט.

״הנהגת נשי ובנות ישראל משפיעה על כל ענייני התורה והיהדות, לדוגמה:

״א. כאשר ניתנה התורה בפעם הראשונה, הנחה הקב"ה את משה לדבר בתחילה אל הנשים ולהסביר להן את מעלת התורה, ובכך לחזק את קבלת התורה גם אצל הגברים;

״ב. כשנבנה המשכן לראשונה, הנשים והנערות היו הראשונות לתרום לבנייתו, ורק לאחר מכן - בהשראת הדוגמה שהיוו - גרמו לכך שהגברים יוסיפו על תרומתן.

״כשאשה או ילדה יהודייה מנצלת את הנועם והשלווה המיוחדת שהקב"ה נתן לה בהנהגתה בחיי היום־יום לקיום התורה והמצוות, וכשהופכת את ביתה וסביבתה ל"משכן" שהקב"ה יכול לומר עליו: "ושכנתי בתוכם", אזי היא ממלאת את תפקידה הייחודי בעולם, בדרכים שהגבר לא יכול״.

צפו בתיעוד וידאו משיחתו של הרבי בפני נשים, באדיבות חברת jem.

]]>