(צילומסך מיתוך הפייסבוק (צה"ל))

יש דבר כזה תחושה לפני המוות, אומרים שאדם מרגיש כי הוא הולך להפרד מהעולם ומרגיש צורך להפרד מקרוביו, מילים אחרונות שהופכות למילות הפרידה בהן נאחזות המשפחות השכולות, הן המילים שילוו אותן כזכרון צורב.. הגיע הזמן להפרד....

]]>