אני לא אוהבת להיכנס למחלוקת ריב ומדון, אך הפעם זה נשמע לי מעט מן הזלזול במי ומה שגדלתי וחונכתי, אז החלטתי להתערב, כמה מ״מים כמה קריקטורות ובדיחות עפו בשבוע האחרון על ״אסיר עולם התורה״, אני חוזרת ואומרת (שואלת) אסיר עולם התורה??.

וכי שמא מדובר בגאון גדול הדור שנעצר על בניה בלתי חוקית בבני ברק? ממעש ממעש לא.. מדובר בבחור נחמד שהחליט לנצל את בין הזמנים כמו שכתוב בתורה והחליט לרדת לעיר הקודש אילת, עכשיו מי אני שאשפוט אדם? יכול הוא לחגוג את חופשתו היכן שרק ירצה.. שיתן רק חשבון לאבא שבשמיים, למי שרואה אותו באמת.. לא לתחפושת שלו.

אממה? מה שמרגיז אותי אלו אותם אנשים.. שלא בדיוק מחליטים להיכן הם משתייכים, צד אחד, בהחלט! חרדי אנוכי לובש שחור לבן ואויש צבא? שמע ישראל רשועים ארורים צבא השמד לישראל.

אבל היי,

אתה מתפאר בחרדיותך? לפחות כבד את המדים, היכן דרך ארץ? היכן הכבוד? ועוד כבודו מתפאר בשם שנתנו לך בתקשורת? ״אסיר עולם התורה"? אסיר, בהחלט. עולם התורה, האמנם? לריב ועוד ללכת תיגר על חמישה שקלים לנהג המונית? אז אוקי, ברחת מהצבא ונתפסת על חם.

אבל עכשיו מה? מה יחשבו? אנחנו החרדים שקרנים ורמאים? כאשר צריכים.. אנחנו יושבים ו״לומדים תורה״ וכאשר לא מסתכלים, מחליפים את לבושנו והתנהגותינו ויאללה אילת בקרחנה? לא נותנת לך דין וחשבון על מה עשית ולאן אתה בא ולהיכן אתה הולך? אני שופטת את המצב שבוא אחד שקורא לעצמו ״עילוי״ ואסיר עולם התורה..

עובר על מה שקדם לכל התורה, דרך ארץ, ולא - חרדי או אדם מאמין שהשם מביט בו.. לא מתנהג כך. חרדי, הוא חרדי לדבר השם. רואה הוא את בוראו לפניו ונותן לו דין וחשבון, נוהג בצניעות ודרך ארץ.. אבל איך אומרים? אי אפשר לרקוד בשתי חתונות.. כי חרדי? לא מתנהג ככה! וזה נכון שאיש באמונתו יחיה, אבל יש כללים! כבד את המדים, אם לא של הצבא, אז לפחות של צבא השם.

]]>