בישיבות ובסמינרים למדנו ש'לומדי התורה, הם המקיימים את העולם. בזכותם יש פרנסה וביטחון'. אם כן, צומחת השאלה אף צצה לה התמיהה: "למה"?! למה גורל מחייתם מינימלי?

מחוויותי בקורס 'פילוסופיה קיומית':

סטודנטים יקרים, זמנכם כמובן יקר ואנו נמשיך לתאוריה המרכזית שלנו במהלך הקורס - 'העולם כמוכרח המציאות'. הסכיתו שכלתנים! הסוגיה שלנו להיום: האם העולם קיים לעד, או שכדור הארץ יכול להיעלם ולסיים את תפקידו ההיסטורי ללא התראה מוקדמת וללא שתספיקו לכתוב מכתבי פרידה?

אכן, - אמרה המרצה - למגינת ליבכם, הסיפור הזה יכול להיגמר לו פתאום: העולם, איננו מוכרח המציאות! העולם יכול להיגמר ולהעלם. המציאות איננה מבטיחה לנו שתמיד נמשיך להיות בני חסותה ונתיני חסדה! כן קוראי הטור הנכבדים והריאליסטים, אל תיבהלו, אף אל תתמהו; בלימודי הפילוסופיה תיאוריות משונות ומטורפות אף הרבה יותר.

גישת היהדות לתיאוריה זו:

תיאוריה פילוסופית זו מוזכרת בחז"ל. זו האמת לאמיתה, הם אומרים: אם – לא – בריתי – יומם – ולילה – חוקות – שמים – וארץ – לא – שמתי. העולם בגרסתו הנוכחית ימשיך, אומר הבורא יתברך, כאשר ילמדו תורה. אם לא.. אז לא.. אם כן, נשאלת השאלה: אם בזכות לומדי התורה ישנם ג'יפים חדשים, וילות בסביון וחליפות וורסצ'ה באיטליה, למה הם לא מקבלים 'עצמות' מכל גורדי השחקים הבנויים על גבם הכחוש משהו, הכמוש והמקומר? הרי אף כתוב: אם – בחוקותי – תלכו.. ונתתי – גשמיכם – בעיתם! ('גשמיכם' – גשמיותכם. חז"ל)

הכלכלה הפיננסית הגלובלית – מהכוללים

אכן, ה'שוויון בנטל' ע"פ ההיגיון האלוקי, שונה משלנו. 'אבל הטעם הוא, כי בשורש כל המצוות מעוררים (- לומדי התורה) טוב ושפע עצום בכל העולמות ומזון וריווח.. והשם יתברך שמו ברחמיו חפץ חסד שיהיה חיים ושפע לכל גם לשאינם ראויים ונוטל השפע.. ומחלק לכל.. ולפעמים, למי שבשבילו בא הכל לעצמו איננו מגיע, כר"ח בן דוסא..' (ר"ח מוולאז'ין 'רוח חיים')
ר' חיים מסביר שם, שעל זה נאמר, שהצדיקים נוטלים אף את החלקים של יהודים אחרים בגן עדן: בגלל שבעוה"ז הם התפרנסו על חשבון לומדי התורה, בעוה"ב, לומדי התורה, יקבלו את החלקים שהיו יכולים להיות שלהם – באם היו הם מקיימים מצוות.

'כי כאשר לקח חלקו לעצמו (אם מקבל הלומד שכרו בעוה"ז) יהיה נגרע שפע מההמון להחיות עם רב שהיו אוכלים חלקו ואם כן, אינו מקיים גמילות חסדים זו.. שמפרנס את כל העולם כולו..' ישנם ארגוני צדקה ורפואה העושים פעולות המעוררות הערצה והשתאות עם חולים או עניים או חשוכי ילדים וכו' אמנם, מסביר ר' חיים, זו ההתחסדות הגדולה בתבל! זו התחסדות עם כל באי העולם גם יחד ובזכות התחסדות זו, קמים להם ארגוני צדקה וחסד שונים. זהו 'דלק העולם' – לימוד תורה.

מילה לתלמידי הישיבות והאברכים:

למרות שרובנו איננו 'לומדי תורה' אך אתם יקרים לנו. הלימוד שלכם הינו בעצם 'שומר הסף' ועמוד השדרה של גווני הציבור החרדי כולו. כן אברכים יקרים, כשאתם חולמים על ווילת פאר, הקב"ה עסוק בלתכנן את ה'ש"י עולמות' שלכם. ותודה על כל ה'שפע' שאתם מפרגנים לנו..

]]>