כמה אנשים היו רוצים לשפר את מסלול חייהם, אך מחשבות מסוימות תוקעות אותם ומביאות אותם לדרך ללא מוצא.פרשת השבוע תגלה לנו כיצד לחשב מסלול מחדש, ולסלול את הדרך להצלחה ולישועה. נקבל משקפיים חדשות שישנו את מבטנו על החיים ויהפכו אותם למלאי בתקווה. כל אחת מאיתנו רוצה להיטיב את חייה, לזכות לישועות, להצלחות מסחררות, אך לא פעם אנו מונעות זאת מאיתנו דרך מחשבות מוטעות של "לא מגיע לי", ו"מי אני בכלל שה' ישפיע עלי שפע ישועות?!".

אז קודם כל שתדעי שמגיע לך ועוד איך, כי את בתו של מלך מלכי המלכים, ואביך שבשמים כל כך יותר טוב ומטיב ממה שאת חושבת, והוא מוכן ורוצה להרעיף שפע טוב גם למי שלא מגיע לו. ולגבי העונש? הוא "מגיע" לאדם שחושב "שלא מגיע לו".

כדאי שנשנה מהיום את מבטינו בנושא ה"לא מגיע לי"- וכדי שלא למנוע מהטוב להגיע אלינו - נחדיר לעצמינו שה' ברוב רחמיו וטובו נותן ומרעיף טוב! ואם לא הבנת כיצד מחשבות אלו של "לא מגיע לי" תוקעות את חיינו, תופתעי לשמוע עד היכן הכיוון של הנסיעה שלנו בזה העולם תלוי בדבר אחד: בכתובת שאני מקלידה ומכניסה לתוך ה-GPS של חיי! כדברי רבי חיים שמואלביץ על פי חז"ל שה' מנהיג את האדם לפי אמונתו בישועת ה'.

בפרשת השבוע – פרשת שלח כתוב על המרגלים שלאחר ששבו מלרגל בארץ ישראל, בכו על כך שיושבי ארץ ישראל הם ענקים וחזקים מדי והם פוחדים שלא יוכלו לכבוש את הארץ. אומר השפתי צדיקים שהמרגלים לא פחדו שה' לא יוכל לכבוש את הארץ, שהרי מי כמוהם ראה ניסים גלויים שלא יאומנו, הם שראו את נס יציאת מצרים, ניסי עשר המכות, וניסי קריעת ים סוף ידעו שה' מסוגל להכול, אם כן למה בכו?

אלא שהמרגלים חשבו שאחרי שהם חטאו בחטא העגל, וחטא המתאוננים, אולי חטאיהם גרמו לכך שהם כבר לא ראויים שה' יעשה איתם נס וינהיג אותם מעל לטבע ולכן הם פחדו ובכו, שמא לא יעשה ה' איתם ניסים בכבישת הארץ. אך הם לא ידעו שכוונתו של ה' היא שהם יראו את הענקים שבארץ ישראל, ויבינו שלפי דרך הטבע אין להם אפשרות לכבוש את הארץ, ואף על פי כן הם יכבשו את הארץ ויקבלו אותה במתנה, ואז יראו שה' אליהם כאב רחום המרחם תמיד על בניו, ולעולם בכל מצב יעשה איתם ניסים מרוב אהבתו אליהם וללא תנאי. ובגלל שהמרגלים לא האמינו שהם ראויים לניסים, אכן לא קיבלו זאת, ולא זכו להכנס לארץ ישראל.

כמה נפלא הוא הגילוי: לא רק שמגיע לאדם ניסים, אלא עוד יותר מכך: העונשים מגיעים על האדם שלא מאמין בדרך הנהגת הבורא המיטיב עם בניו על עצם היותם בניו! מעמד שהופך אותם לראויים לנס בכל זמן! כך אומר גם בעל החרדים שעוון הוא לאדם שלא מאמין שהוא או שעם ישראל בזמן מסוים - ראוי לניסים.

ועוד יותר מגלה לנו המדרש עד כמה עם ישראל ראויים לניסים - שדתן ואבירם לא רצו לצאת ממצרים, ונשארו שם, וכשרדפו המצרים אחרי בני ישראל דתן ואבירם הצטרפו אליהם. ורק כשראו דתן ואבירם את המצרים נופלים בים, הם הצליחו לברוח מהים ונשארו מהעבר השני של הים, וכשרצו בהמשך לעבור את הים כדי להצטרף לעם ישראל – ה' בקע את הים שוב במיוחד בשבילם, אפילו שחוטאים היו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לא באתי בזה לעודד לחטוא, כי העולם הוא לא הפקר, ויש דין ויש דיין. אלא באתי לחזק את אהבתינו עוד ועוד בדרגות גבוהות ועמוקות יותר בבורא עולם על אשר נותן הוא בכל מצב שהוא, כמו אבא שנותן לילד בלי תנאי מרוב אהבתו אליו!
וכך אומר החפץ חיים שה' לא מדקדק עם האדם שרק אם הוא צדיק הוא יעשה לו ניסים, אלא שברגע שהוא לא מורד בה' הרי הוא ראוי שה' יושיע אותו.

ממש לאחרונה סיפרה לי אישה מקרה מרגש שקרה לה, יום אחד הייתה חייבת לשלם סכום מסוים למישהי ולא היה בידה את אותו סכום, וגם לא היה לה דרך להשיג סכום זה. אותה אישה האמינה שה' יכול לעשות לה ניסים, אך לא חשבה שבדרגתה היא ראויה שהכסף יפול לה משמים, כי הרי היא לא גדול הדור... אך במחשבה שניה החליטה שאביה שבשמים בודאי יעזור לבתו הזקוקה לישועה. היא החליטה לצאת לדרך ולסמוך על ה'. כה חזקה הייתה אמונתה עד שלא הופתעה שרחוב ליד אותה אישה לה הייתה חייבת את החוב, פגשה היא חברה ששמחה לקראתה והחזירה לה חוב ישן שכבר כמעט התייאשה ממנו, והסכום – תופתעו לשמוע היה לא פחות ולא יותר מאשר הסכום לו הייתה כה זקוקה! כי אכן כל אחד מאיתנו ראוי הוא לניסים גדולים או קטנים יותר, אם רק נאמין בכך נזכה לראות זאת בעינינו.

הבה נתרחק ממבטם של המרגלים שלא האמינו שמגיעה להם ישועה, נעשה "חשב מסלול מחדש", על פי ההשקפה היהודית הטהורה שה' נותן ומשפיע טוב וניסים לכל יהודי, ולפי אמונתנו בדבר - כך יהיה! השקפה זו תהווה לנו קרש קפיצה להתנהג עוד יותר טוב ולרצות לשמח את בורא העולם, כתודה על מתנות החינם שהוא מרעיף עלינו ללא הרף.

אז אמרנו חשב מסלול מחדש?

הקלידי לתוך ה-GPS את המילים הבאות: "ה' מתנהג איתנו לפנים משורת הדין ומשפיע עלינו טוב גם אם לא תמיד מגיע לנו על פי הדין", נסיעה טובה ובטוחה על המסלול הבטוח והמחזק ביותר בדרך אל הישועה.

]]>