בשם צנעת הפרט החליט בגץ להתיר לנשים לטבול ללא השגחת הבלנית, ברבנות לא כלכך שמחו לישמוע על ההחלטה שלפיה נשים יטבלו ללא בלנית ומיהרו להבהיר כי ההתנהלות תשאר קיימת: "הרבנות ההראשית לא שינתה ולא תשנה את עמדתה בכהוא זה, מה שהיה הוא שיהיה, ככל שהטובלת תבחר לטבול שלא בהתאם לכללי ההלכה, יכולה לטבול גם בבריכת שעשועים שכן טבילתה לבטלה'.

בג"ץ בצעד חסר תקדים מכריע לטובת העתירה שנתקבלה ע"י מכון עיתים, ברשות הרב ד"ר שאול פרבר המשמש כיו"ר העמותה. לדבריו "אין ממנצחים ואין מפסידים, שירותי הדת מטעם הרבנות לעניין הבלניות יישארו כפי שהיו, אך האישה הטובלת תבחר האם היא רוצה לטבול בנוכחות בלנית ואם לאו". הרבנות כמובן מיהרה להגיב כי החלטה זו אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה, וכי אישה שבחר לטבול ללא נוכחות בלנית - יכולה, אך טבילתה אינה כדין.

הרב שמעון בן טוב מארגון דור ודור: הטהרה היא יסוד הבית היהודי, מאז ומתמיד נעשו נסיונות לקעקע את חומות הטהרה, מה שמנשה לעשות בג"ץ היום הוא מזכיר לנו משטרים אפלים כמו אלו שהיו ברוסיה הקומוניסטית, או ביוון הרשעה, שניסו להעביר את עם ישראל על דתו, מור אבי הרב משה בן טוב זצ"ל חרט על דיגלו את נושא טהרת המשפחה, והקים מקוואות בארץ ובעולם, ובמוסדות שלנו קיים מערך שלם של טלפניות המלוות טובלת חילונית מיומה הראשון, ברוך השם זכינו שעל ידי מוסדות דור ודור, טובלות כאלף נשים חילוניות בחודש פעם ראשונה בחייהן, לכן מהלך כזה של הבג"ץ גורם לי באופן אישי, כבנו וממשיך דרכו זעזוע עמוק, ואני כואב את כאבו של עם ישראל, מול ממשלת השמד, וכולי תיקווה שנזכה יחד להרבות טהרה בעם ישראל.

‏הרב שמעון בן טוב עם רבה של ירושלים הרה"ג עמאר שליט"א]]>