ננסה לשחק אך לרגע במשחק קונטוציות.

איזו קונוטציה עולה במחשבתכם עם צמד המילים "עלי שלכת"?

המעוף שלי מטיס אותי מעבר לאטמוספירה ולעונת הקיץ החמה, לשמש היוקדת השולחת חיצי חום לוהטים לכיווננו. לאגלי הזיעה הקיציים, למעלות הטמפרטורה הגבוהות וללחות הבלתי פוסחת. כל אלה מביאים אותי לצנוח ישר אל עונת הסתיו, מן חלום להחזיר גלגל עונתי של אויר נעים ומשב רוח מרענן, בעיני רוחי אני מדמיינת את ענפי העצים המיותמים ועלי השלכת המזהיבים המרקדים מחול קבלת פנים לאויר הצח של החורף.

אבל זהו, זה רק משחק אסיצואציה, המציאות עולה על כל דמיון.

עלי שלכת זה לא ענין של משחק קונוטציה, זה יותר משב מצמרמר של בית עסק לקבורה אלטרנטיבית ששם לו יעד להקמת שלוחה בעיר הקודש. לראשונה בתולדות ירושלים, עלולים להקים בתקופה הקרובה מרכז במסגרתו יתנהלו "טקסי שריפת גופות" בתוככי עיר הקודש.

שריפת גופות ופיזור אפר הנפטרים כגלעד סביב עץ שיבחר מתוך קטלוג.

"עלי שלכת" זה לא סימן עונתי, זה גם לא שם של חנות לממכר פרחים זה יותר קונוטציה (לא במשחק) בעלת ניחוח כואב הפותחת גלדי מוגלות כואבים של הסטורית העם היהודי אשר נכחד במשרפות מחנות טרבלינקה ועשן המשרפות, השלכת אפרם של מליוני יהודים באדמת אושוויץ שותתת דם יהודי.

"עלי שלכת" של שנת 2016 חושבת אולי שתמצא פתרון חלופי למקומות קבורה, מדמיינת שתעשה חסד אחרון עם המתים אך מעדיפה למחוק בנוסף את המציאות ההלכתית, שכן קבורה באופן זה נוגדת את ההלכה היהודית ומכריזה על הנפטר כיוצא מכלל ישראל. חיים כיהודים ומסיימים חייהם בהתכחשות לשורשיהם היהודיים.

כמה אירוני השם שנבחר כמשל אפרורי לעונת סתו ודימוי מליצי ל"עלי שלכת".

עצים דוממים, רוחות מטלטלות מנשבות בחוזקה, ענפים מבוישים ערומים מעלים. ועלי שלכת מתגלגלים מפה לשם ללא מנוח, נסחפים בקצב הרוח. אוושה מרשרשת יבשה חסרת חיות.

חברת "עלי שלכת" שורפת את גופות נפטרים ומנפנפת בדגלה כביכול שהם מעניקים יכולת בחירה לנפטר להקבר כבחירתו, אלא שהמציאות הזו מהווה התכחשות לאמת, לבחירה האמיתית להקבר בכבוד הראוי כיהודי. ומונעת ממנו את כבוד המת האחרון.

חברה קדישא לא מסייעת בקבורה באופן זה משום ניגוד ההלכה. בעלי חברה זו מציגים פעילותם כשליחות "קדושה" למען המת תוך דאגה במקביל לקבורת מטרתם האמיתית כיעד הכנסה כלכלי לחשבון הבנקאי שלהם.

תמימי דרך ואותם שחיים בפאטה מורגנה של התפתחות הטכנולוגיה ובחירה אשליתית ימצאו בחברת "עלי שלכת" פתרון לחומר בהספד שיאמר עליהם, "נקברו באופן אסטתי" וכדומה.

אפר של טרבלינקה שותת כאב יהודי מול כאב מחיקת כבוד המת של שמות 2016.

עלי שלכת נעים עם הרוח מול צביון יהודי איתן נגד הרוח.

]]>