הרב יהודה לייב רסקין היה שליחו של הרבי מליובאוויטש במרוקו במשך 44 שנים.

הרב רסקין נפגש עם אמו של הרבי, הרבנית חנה שניאורסאהן ע"ה, באלמא אטא (בירת קזחסטן), בעת שהותה יחד עם בעלה, רבי לוי יצחק, בסיום גלותו על ידי השלטון הסובייטי.

]]>