"חבר טוב, זה אומר, אדם שגומל עימך חסד, בלי שהוא מצפה לקבל חסד בחזרה, אלא חסד ללא תנאי וציפייה"

]]>