חובה עלינו כהורים לשמור ולהזהיר את הילדים, כאשר הילדים נמצאים לא בקרבת הוריהם הם עלולים ליפול לכל פיתוי שזר מציע להם, גם בלי לשים לב, לכן - כדאי לזכור ולהזכיר להם, כי מזרים נזהרים!

]]>