למי המודעה בדיוק מיועדת: האם זו סתם המלצה לגברים? האם זו 'הצפת רגשות מ'הסתכלויות קודמות' - כדי להימנע בעתיד? ואולי בכלל זו פניה לנשים: נשים, היזהרנה! אל תעשנה את הגברים מתוסכלים.

בעצם, בואו ונשאל בכלל שאלה בסיסית: למה? באמת גברים, למה אתם צריכים להיות כל כך מתוסכלים?! למה אתם בכלל מסתכלים?

גברים 'נכבדים'! בואו ונרד רגע לרמה הנמוכה הזו: אז נכון שיש נשים הגורמות לכם בכל האופנים של הפירוטכניקה והאקרובטיקה האפשריים, כדי שתסתכלו עליהם: בלבוש, באיפור, ב'החצנה', ובריח משגע. את צלילי העקבים כמעט ושכחנו להזכיר (-עבור הגברים הסובלים מבעיות של תפיסה מרחבית או ל'תתרנים' – חסרי חוש הרחה). אך למרות כל זאת, הבחירה היא עדיין בידכם, האם להסתכל על נשים אלו או על האחרות 'הדורשות בעדינות יותר'!

אם בכל זאת בחרתם 'להסתכל ולהתמסטל' למה זה אח"כ אתכם מתסכל? צריך להתחשב בבעיות הגבריות? בעצם, זו המציאות העולמית: כל כך הרבה אנרגיה מושקעת ע"י בני האנוש בעולם כולו ברצונם למשוך מבטים וצומת לב. זו אף איננה רק 'בעיה נשית'. כולנו מנסים להראות צעירים יותר, להעלים שומנים, וללבוש בגדים המעצבים צורה שונה לגוף.

כולנו מנסים למשוך צומת לב, לגרום, ולגרות שעוד אנשים יסתכלו עלינו. אנו מתלבשים כמו בפרסומות, אנו מחקים פרצופים של שחקנים, ומתכנסים בתוך בגדים מאד לא נוחים. אנו זקוקים שיסתכלו עלינו ו'יאשרו את קיומנו'. בשביל זה אנו 'מתענים' ועושים 'מסירות נפש'.

הכל טוב ויפה, רק שאנו היהודים מסתבכים פה עם עברות ומצוות השתולות בדיוק בנושא זה. השאלה הנשאלת; האם אנו, הנשים, ה'מין היפה', צריכות להתחשב בבעיות הגבריות?

כבר היה פעם בהיסטוריה סיכול ממוקד לגברים שגרם להם ל'התבלבלות רבתי'. בגלל שהם התפתו אז, נעשה בזה נזק לכל העם. המדובר הוא על דור המדבר. בלק, איננו מצליח לפגוע ביהודים ע"י פגיעה חיצונית, אז הוא מבצע פה את תקדים 'החפצת גוף האישה' הראשון בהיסטוריה: הוא פותח שוק בפאתי מחנה היהודים. בחנויות היו מוכרות. המוכרות היו בלבוש, איפור וריח רלבנטי, כדי לגרום לגברים 'להתבלבל' ולעבוד את העבודה זרה שלהם.

מסתבר, שאפילו אלו שראו את מעמד הר סיני, לא עמדו בזה, הם עבדו עבודה זרה בדיוק בשביל זה. (כיום, 'עבודה זרה' זה 'פרימיטיבי' ומיושן. התשלום המודרני כדי לעשות מה שבא לי, הוא הקרבת אמונתנו באלוקינו: 'מי אמר שמפריע לו מה שאני הקטנטן עושה..?' מי אמר בכלל שהוא משגיח עלי כל רגע..?'). זה גרר את המגפה הגדולה ביותר שהייתה במדבר. הרוגים רבים, המון משפחות חוו אובדן ואבל. ל"ע.

דילמה ל'דיון אישי'

זו אכן שאלה כבדה וכאובה: אנו רוצות שיסתכלו עלינו, זה עושה לנו טוב, אנו עדיין 'בנות אנוש'.. אנו משתמשות עם החיצוניות שלנו כדי להשיג ולהתקדם. האם כדי למנוע פגיעה כבדה וכאובה באומה, אנו צריכות להגביל את יכולותינו להיראות יפות יותר ויותר?

'דילמה'. 'דילמת חיים'.

]]>